Ateljé i Södersvik

Ateljé i Södersvik - juryns motivering:

En stor ateljébyggnad är självklart infogad i kulturbebyggelsen. Volymen består av ett fåtal rumsliga komponenter; ateljén, loftet, under loftet och en separat badrumsenhet. Deras inbördes relation skapar dynamik och intimitet.
 
Det stora ateljérummet har många kvaliteter och möjliggör flera funktioner, en programmatisk öppenhet. Genom dess stora industriport, som upptar nästan hela den västra gaveln, ges en fantastisk möjlighet att öppna upp rummet mot dess omgivande landskapsrum. Här tillåts ateljérummet att expandera, både i tanke och praktik.
 
Förhållandet mellan det öppna och slutna är väl avvägt. Genom högt monterade fönsterband under takfoten mot norr, ett generöst fönster med inbyggd förvaring mot öster samt höga vertikala öppningar mot söder, skapas en dynamisk ljusföring över hela dygnet.
 
Arbetet med trä är centralt i detta projekt. Här har trä används genomgående i alla skalor, från stomme till möbel. En enkelhet med en samtidig komplexitet ger rummen dess självklara karaktär. Stomresning skedde med en enkel energieffektiv metod; block och talja. Projektet har en stark inspirerande experimentell karaktär.
 

Alexander Nyberg på Svenskt Trä åkte till Rådmansö för att lämna över plaketten till Anders Johansson och Anja Thedenius.

 

Fasad, syd 1:200 

 

Sektion 1:100 

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.