#9 En Sverigeresa i träbyggande

13 januari 2021. Fram till 1994 var det förbjudet att bygga hus med fler än 2 våningar i trä. Idag ser vi att träbyggandet får fotfäste på alla nivåer i samhällsbyggandet.

I det här avsnittet pratar vi om tre kommuner som brottas med ungefär samma frågor som resten av Sverige när det gäller att balansera behovet av bostäder och lokaler med att minska klimatavtrycket inom byggindustrin. Vad är det som driver träbyggandet på lokal nivå? Vilka svårigheter finns det och hur svarar träindustrin upp mot de krav som ställs?

Deltar gör: Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli, Bror Sundqvist, verksamhetsledare Träcentrum Norr, Veronica Zetterberg (M), ordförande serviceutskottet Falu kommun, Carin Berglind, arkitekt Årehus och Mathias Fridholm, direktör Svenskt Trä.

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration