Takstolshandbok

Takstolshandbok - Stabilisering av takkonstruktioner.

Takstolshandbok-framsida700.jpg

Avsikten med Takstolshandbok är att hjälpa konstruktörer och projektörer att dimensionera och projektera takkonstruktioner med takstolar av trä. Takstolshandbok beskriver takstolar av trä och utförandet av olika takkonstruktioner i trä. Takstolshandbok ger bakgrund och vägledning gällande stabilisering av takkonstruktioner med takstolar av trä. Takstolshandbok belyser också några av de många tillämpningar där trätakstolar används idag. Handboken riktar sig huvudsakligen till konstruktörer och projektörer men även studenter, byggentreprenörer och andra aktörer inom byggprocessen.

Utgåva 1:2021.
Antal sidor: 148
Format: 29,7 x 21 x 1 cm

Läs Takstolshandbok här

Beställ Takstolshandbok här

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration