Fuktsäkert KL-träbyggande utan heltäckande väderskydd

Publikationen Fuktsäkert KL-träbyggande utan heltäckande väderskydd  är en vägledning för hur man ska hantera KL-träelement vid byggnation utan heltäckande väderskydd. Den är avsedd som stöd för projektörer och utförare i hur man åstadkommer ett industriellt och fuktsäkert KL-träbyggande.

Fuktsäkert KL-träbyggande utan heltäckande väderskydd-uppslag.jpg

Publikationen riktar fokus på olika byggdelar, kritiska detaljer och anslutningar.
Den ger exempel på hur dessa kan fuktskyddas och hur den konstr uktiva utformningen kan bidra till ett effektivt KL-träbyggande.

Publikationen pekar på vikten av kommunikation, kontroller och hantering på
byggarbetsplatsen. Den bidrar även med kunskap om trä och fukt samt mikrobiell påväxt. Omfattar 20 sidor och är i A4-format.

Läs Fuktsäkert KL-träbyggande utan heltäckande väderskydd här

Finns ej att beställa i webbshopen.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration