Träprisboken 2016 - förord

Det är ett obestridligt privilegium att få vara medlem av juryn för Träpriset. Det vet vi som varit med och vi har goda grunder för det påståendet. Först den kittlande genomgången av alla 140 bidragen, högt och lågt, stort och smått, traditionellt och nyskapande, från öster till väster och från norr till söder. Läs mer ...

Äganderätten till boken
Äganderätten till boken Arkitektur i Trä tillkommer Föreningen Sveriges Skogsindustrier. Det är tillåtet att använda, referera och återge innehållet från webbsidan. För annat användande av materialet krävs godkännande från Föreningen Sveriges Skogsindustrier. Det är inte tillåtet att göra ändringar i materialet, använda det för kommersiellt syfte eller sälja materialet. Missbruk beivras.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration