Råå förskola

Juryns motivering

Råå förskola är ett gott exempel på hög ambitionsnivå från byggherre och arkitekt såväl i fråga om att forma en inspirerande miljö och skala på barnens villkor, tolka platsens förutsättningar och utnyttja träets möjligheter till lekfulla och nyskapande former och uttryck. Juryn värdesätter särskilt att denna höga ambitionsnivå tillämpats i en kommunal byggnad ägnad för barn. Det är en kategori byggnader som inte alltid ägnas störst omsorg och ambition. Byggnadens volym formar de inre rummen till nya världar att upptäcka och ger utblickar mot hav och land samtidigt som den yttre gestalten formar sig till landskap och ett alldeles eget och kongenialt tillägg till den existerande bebyggelsen i fiskeläget. Materialhanteringen och detaljeringen är noggrant genomförd och bjuder på en ny väg att utforma klimatskyddet liksom en rikt formad interiör som svarar mot funktionella behov och inbjuder till beröring och upplevelser. Råå förskola bidrar på ett övertygande sätt till att lyfta betydelsen av rum för barn och unga.

Arkitekternas beskrivning

I den natursköna strandmiljön mellan Råå Södra Skola och Öresund ligger Råå förskola. Byggnaden tar utgångspunkt i det omgivande landskapet, de svagt sluttande sanddynerna och den lilla fiskebyn med sin särskilda typologi. Förskolan har fyra grupper av barn, var och en med en byggnadsdel som identifierar sig i fasaden som gaveln på ett fiskehus. Mellan gavlarna har öppna rum placerats med stora fönster i fasaden och i taket. Det skapas en nära kontakt med havet och det omgivande landskapet samt optimala dagsljusförhållanden året runt. Grupprummen avgränsas av visuellt öppna rumsindelande bokhyllor av plywood, som tillsammans med gröna golv bidrar till att skapa en överskådbar upplevelse av rumssammanhangen. 

Vid förskolans övergång och koppling till den existerande skolan har ett grott­liknande utrymme för garderober skapats. Dold från Öresund skapas mot den gamla skolan en naturlig lekplats. Mot stranden har vegetationen återställts. Projektet start­ade 2008 och har löpande under den långa processen genomsyrats av en kontinuerlig dialog med brukaren. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration