Kurs "Rätt virke på rätt plats"

Svenskt Trä och Byggmaterialhandlarna erbjuder en webbutbildning som är indelad i olika utbildningsmoduler.

Lär dig vilket virke som passar var

Del 1

 

Del 2

 

Vill du komma direkt till Svenskt Träs lärportal och se hela utbildningen samlad - klicka här.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration