Höghult

Juryn motivering - Höghult:

Vägen kröker sig svagt genom skogen. Plötsligt öppnar sig landskapet som sluttar sig ned mot en vacker sjö. Där i fonden på krönet står ett timmerhus från vår tid. En modern parstuga i vackra proportioner. Parallellt med ett släpp på en halvmeter mot  denna slutna byggnad står en lätt uppglasad byggnad med synlig trästomme. Kompositionen är genial. Att som i detta projekt sammanfoga kända konstruktionsprinciper på ett nytt sätt, vrida på proportioner och våga vara enkel visar på möjligheten att också ett litet projekt blir stor arkitektur.

 

 

Skärmavbild 2024-05-15 kl. 09.10.42.png

 

Skärmavbild 2024-05-15 kl. 09.11.53.png

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration