Vasaplan

Vasaplan - juryns motivering:

En robust rumsligt välartikulerad struktur definierar och tydliggör ett komplext sammanhang. En trafikplats har ombildats till en värdig entré till staden.
 
Genom att placera strukturen i mitten, har trafikplatsens bred delats i två väl proportionerade gaturum med tydliga flöden och enkel orienterbarhet. Byggnadsverkets struktur hanterar programmets olika skalor. Dess sektion
artikuleras och växlar mellan stadens skala, genom sin utbredning och höjd, bussens skala, och människans.
 
De kraftfulla balkarna i limträ spänner ut och definierar platsen genom ett repetitivt staplande av identiska träelement. Det är något mystiskt över dess uttryck, massivt och samtidigt i en lättsam balans.
 
Det naturliga ljuset strilar genom träverket och möter strukturens kärna. Här skapas platser för väntan där träet ligger tätt emot kroppen. I samspelet mellan människa och trä får platsen en egen identitet.

 

Situationsplan Site layout plan 1:5000

 

Axonometri 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration