Andra träprodukter

Isoleringsmaterial

Trä har sedan lång tid använts som värmeisolerande fyllning i konstruktioner. Äldre tiders fyllningar med sågspån eller kutterspån har många goda egenskaper, till exempel att materialet fungerar som en fuktbuffert på grund av träets hygroskopiska egenskaper. Den nutida motsvarigheten är lösullsisolering med cellulosa. Materialet har goda värmeisolerande egenskaper och kan vara behandlat mot såväl brand som mot mikrobiell påväxt.

Lösullsisolering med cellulosafiber.

Virke till förpackningsindustrin

Merparten av virket som går till träindustrin används till träförpackningar. Stora produkter är pallar, pallkragar och kabeltrummor, men även lådor för olika ändamål och kvalitetskrav.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.