Andra träprodukter

Virke till förpackningsindustrin

Merparten av virket som går till tillverkningsindustrin används till träförpackningar. Hela 17 procent av virket som produceras av sågverken går till förpackningsindustrin. Stora produkter är pallar, pallkragar och kabeltrummor, men även lådor för olika ändamål och kvalitetskrav.Figur 96  Exempel på träförpackningar

AVT-sid109-1.jpg

AVT-sid109-2.jpg

AVT-sid109-3.jpg

AVT-sid109-4.jpg

Träförpackningar är ett vanligt sätt att skydda styckegods vid transporter, antingen med standardiserade pallar eller kabeltrummor eller specialtillverkade förpackningar.

 

Isoleringsmaterial

Trä har sedan lång tid använts som värmeisolerande fyllning i konstruktioner. Äldre tiders fyllningar med såg- eller kutterspån har många goda egenskaper, till exempel att materialet fungerar som en fuktbuffert på grund av träets hygroskopiska egenskaper. Den nutida motsvarigheten är lösullsisolering med cellulosafiber där råmaterialet är antingen träfiber eller tidningspapper. Materialet har goda värmeisolerande egenskaper och kan vara behandlat mot såväl brand som mot mikrobiell påväxt. Även isolerskivor av porös träfiber förekommer.

Figur 97  Lösullsisolering med cellulosafiber

 

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.