Ten Points for Timber on Top

Förtätning genom påbyggnader med minimalt klimatavtryck.

Ten-points-for-timber-on-top-700-2.jpg

Rum och städer som människor trivs i har mycket större chans att få finnas kvar under längre tid. Det är lättare att fatta beslut om att riva byggnader och kvarter som inte är särskilt omtyckta. Men att riva hus som redan är byggda är inte speciellt klimatsmart. Som tumregel gäller att ungefär 1 ton material används per byggd kvadratmeter. Ett sådant resursslöseri är ohållbart. Framtidens samhällsbyggande kommer i allt högre grad handla om omvandlingar, tillbyggnader och påbyggnader. Traditionell nybyggnation kommer att minska.

Trä är lätt. Trä är flexibelt. Trä är vackert. Trä lämpar sig utomordentligt för påbyggnader! Timber on Top har alla förutsättningar att bli ett hållbart redskap i vår omställning mot ett klimatneutralt Europa 2050 – ett konkret sätt att bidra till The European Green Deal!

Samhällsbyggandets nya årsringar kommer i allt högre grad att skapas on Top. Vi är själva övertygade om att konsten att nyttja det redan byggda kommer att bli norm!

Timber on Top är en möjlighet till alla som vill erbjuda goda livsmiljöer, med minsta möjliga nyttjande av jordens resurser. I Sverige och i resten av världen kommer insikten snabbt att också byggsektorn behöver ställa om till den cirkulära ekonomin. Att nyttja det redan byggda är förmodligen det mest effektiva sättet att arbeta cirkulärt. Svensk samhällsbyggnadssektor kan bli bäst på det här.

I denna skrift presenterar vi tio viktiga argument. Ten Points for Timber on Top.

Läs Ten Points for Timber on Top här

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration