Handel med trä

Export och import av trä

Skogen är en av Sveriges viktigaste naturtillgångar. Handel med trä i olika former, särskilt långväga över naturliga barriärer, medför stor risk för att nya skadegörare kan angripa våra skogar.

Vid import av trä och träprodukter finns en risk att det följer med skadegörare som kan sprida sig till våra träd i skogar och andra miljöer. Vissa insekter, nematoder och andra skadegörare är reglerade i växtskyddslagstiftningen. Det är skadegörare som inte finns inom EU eller endast finns i begränsad omfattning och som kan orsaka stora ekonomiska förluster eller skada den omgivande miljön om de sprids.

Vid export av trä och träprodukter till länder utanför EU är det exportören som ansvarar för att ta reda på vilka regler som gäller i mottagarlandet. I första hand kontaktas importören i mottagarlandet. Om importören inte känner till reglerna, bör de kontakta sin växtskyddsmyndighet eller tull. Ett annat alternativ är att fråga mottagarlandets ambassad i Sverige. Du hittar kontaktuppgifter till mottagarlandets växtskyddsmyndighet hos den internationella växtskyddskonventionen, IPPC. Om du ska exportera trä eller träprodukter som är reglerade i mottagarlandets växtskyddslagstiftning behövers ett sundhetscertifikat. Det utfärdas av Jordbruksverket.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.