#2 Bättre, billigare, byggande i trä!

12 november 2020. I Sverige byggs i princip alla bostadshus upp till två våningar i trä idag och i Nordamerika byggs cirka 80 procent av alla bostadshus upp till sex våningar i trä.

Vad innebär det att välja trä för bostadsbyggandet? I det här avsnittet pratar vi om vad som kan minska och öka kostnader, om kunskap och kompetens, om marknadsfördelar och om vad som är viktigast för ett ökat träbyggande.

Deltar gör: Tomas Alsmarker, programledare, Mikael Krüger, vd, Stenmarks Bygg i Skaraborg AB och Rikard Sjöqvist, energi-, miljö- och teknikchef på Midroc.

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration