Råå förskola

"Klitlandskabets linjer og rytmer indgår som en del af formgivningen, men også stedets små fiskerhuse har været en inspirationskilde. Råå förskolas karakteristiske former røber, at det er designet specifikt til stedet. Formen er så at sige vokset ud af området og omgivelserne.”

*****

”Træ kan utroligt mange ting. Det er et levende materiale, der giver liv og varme. Det kan bearbejdes til mange forskellige visuelle udtryk; fra det meget fint polerede til det mere rå, vejrbidte og drivtømmeragtige udseende, som er valgt til Råå förskola.” 

Pernille Svendsen

Råå förskola tar sin utgångspunkt i det omgivande landskapet, de svagt sluttande sanddynerna och fiskbodarnas markanta typologi. Fyra barngrupper, med var sitt grupprum, utmärker sig i fasaden med fiskbodsgavlar. Stora fönsteröppningar i fasad och tak skapar kontakt med havet och det omgivande landskapet och ger optimalt dagsljus året runt. Dolt från Öresund ligger en naturlig lekplats. En stor del av arbetet har bestått av att skapa rumsligheter som ger barn och vuxna möjlighet för äventyr.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration