Vad gör Svenskt Trä?

Svenskt Trä har ett specifikt uppdrag att bredda marknaden för trä och öka värdet på träprodukter. Bakom står den svenska sågverksindustrin inklusive tillverkare av limträ, KL-trä, träförpackning, leverantörer till den svenska och europeiska bygghandeln samt grossister.

Det här gör Svenskt Trä:

  • Vi sprider kunskap om träbyggande, både i Sverige och internationellt. Håller föreläsningar och deltar i mässor, vi har informationsrika webbplatser, vår tidning ”Trä” och publikationer.
  • Vi belönar god träarkitektur. Träpriset delas ut av Svenskt Trä och är en av Sveriges största och viktigaste arkitekttävlingar och delas ut vart fjärde år till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i.
  • Vi driver på forskning, utbildar och medverkar i norm och standardiseringsarbetet
  • Vi bidrar till lyckade renoverings-, om- och tillbyggnadsprojekt
  • Vi höjer statusen på barrträ för inredning och snickeri
  • Vi sätter trä och hälsa på agendan
  • Vi uppmärksammar förpackningar i trä som är en viktig marknad för trävaror

Träbyggnadskansliet

Sveriges Träbyggnadskansli är ett samarbete mellan Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen. Kansliet verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Särskilt fokus har de på områdena flervåningshus, offentliga byggnader och större broar för vägtrafik. De erbjuder information, experthjälp och projektstöd till alla initiativ som tas runt om i landet. 

Svensk Träs medlemmar skapar förutsättning för att driva utveckling av trämarknaden

Svenskt Trä finansieras till huvuddelen av sågverksföretagen som är medlemmar i Skogsindustrierna. En del av den finansieringen kommer indirekt från skogsbruket via sågverksföretagen. Samarbete med TMF (Trä- och Möbelföretagen), limträindustrin, Byggmaterialhandlarna, trägrossisterna, förpackningsföreningen, CMP kommittén samt uppdrags- och litteraturförsäljning bidrar också till finansieringen.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.