Detta gör Svenskt Trä

Svenskt Trä har ett specifikt uppdrag att bredda marknaden för trä och öka värdet på träprodukter. Bakom står den svenska sågverksindustrin inklusive tillverkare av limträ, KL-trä, träförpackning, leverantörer till den svenska och europeiska bygghandeln samt grossister.

Här kommenterar Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä några av våra mest aktuella händelser 2019.

Är du intresserad och vill höra Mathias Fridholm i den längre versionen så finns den på på vår Youtube-kanal.

Svensk Träs medlemmar skapar förutsättning för att driva utveckling av trämarknaden

Svenskt Trä finansieras till huvuddelen av sågverksföretagen som är medlemmar i Skogsindustrierna. En del av den finansieringen kommer indirekt från skogsbruket via sågverksföretagen. Samarbete med TMF (Trä- och Möbelföretagen), limträindustrin, Byggmaterialhandlarna, trägrossisterna, förpackningsföreningen, CMP kommittén samt uppdrags- och litteraturförsäljning bidrar också till finansieringen.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.