Virkessortiment

Bygg- och trävaruhandeln har ett rikt sortiment av virke i många dimensioner och av olika kvaliteter. Idag dominerar hyvlade dimensioner.

De dimensioner och profiler som redovisas på följande sidor är enligt standard SS 232812 (trälister) och SS 232813 (spontat virke). Utöver dessa kan bygg- och trävaruhandlarna ha andra dimensioner och speciella profiltyper.

Mått anges i millimeter, tjocklek (A) x bredd (B).

Spontat virke och profilerade lister benämns i handels­ledet med totala bredden (B). I svensk standard anges för dessa varor i stället täckande bredd (C). Underlagsspont 23 x 95 mm i handelsledet kallas således i svensk standard 23 x 85 mm.

Täckande bredd och åtgång, för sågat, hyvlat respektive spontat virke, se tabell 48 under Virkesåtgång.

Panelbrädor kan ha urfrästa spår på baksidan för att begränsa formförändringarna.
Spontat virke, till exempel underlagsspont eller invändiga panelbrädor, kan vara ändspontade, det vill säga spontade både på lång- och kortsidorna.

Profilerad panel benämns i allmänhet efter det sätt som panelbrädorna sammanfogas och deras utseende. Med hjälp av beteckningarna fals, spont, fas, spår och dubbla fasade kanter redovisas panelbrädornas utseende.

Vanliga träprofiler

Mått och profiler enligt svensk standard.

 

Utvändiga panelbrädor

Panelbrädor som ska användas som utvändig panel ska ha en finsågad eller rillad yta mot framsidan för att ytbehandlingen ska få bättre fäste i trä­underlaget. I standarden SS 232813 anges att samtliga kantsidor som färgen ska fästa på ska vara rillade. Hörn som ska ytbehandlas och som är skarpare än 45 grader ska vara rundade eller fasade med 2 mm radie eller fasning med rillning. Se även avsnittet Ytbehandling av utvändigt trä. Till utvändiga panelbrädor används gran.

Invändiga panelbrädor

Lister

Limträsortiment

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.