Virkesåtgång

Beräkningar av virkesåtgång

 

Tabell 47  Virkesåtgång: Sågat, hyvlat och spontat virke. Löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill).

Sågat virke Hyvlat virke Spontat virke (tjocklek 12 – 33 mm)

Bredd (B)

Bredd (B)

Täckande bredd (C)

50 20,00 45 22,22 - -
63 15,87 58 17,24 - -
75 13,33 70 14,29 60 16,67
100 10,00 95 10,53 85 11,76
125 8,00 120 8,33 110 9,09
150 6,67 145 6,90 135 7,41
175 5,71 170 5,88 160 6,25
200 5,00 195 5,13 - -
225 4,44 220 4,55 - -
250 4,00 245 4,08 - -

 

Exempel: Spontat virke

En väggyta på 10 m2 ska kläs med en spontad panel som har en täckande bredd av 85 mm.
Åtgången blir 11,76 lm/m2, det vill säga 10 m2  11,76 = 117,6 lm (exklusive spill).

 

Tabell 48  Virkesåtgång: Lockläktspanel, bottenbräda och lockläkt alternativt lockpanel, botten- och lockbräda, 20 mm överlapp
Löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill).

Bottenbräda (BB)/Lockläkt (LL)
Bredd (mm) Virkesåtgång (lm/m2)
BB 70 LL 45 13,33
BB 95 LL 45 10,00
BB 120 LL 45 8,00
BB 145 LL 45 6,67
BB 170 LL 45 5,71
Bottenbräda (BB)/Lockläkt (LL)
Bredd (mm) Virkesåtgång (lm/m2)
BB 70 LB 70 10,00
BB 95 LB 70 8,00
BB 95 LB 95 6,67
BB 120 LB 70 6,67
BB 120 LB 95 5,71
BB 120 LB 120 5,00
BB 145 LB 70 5,71
BB 145 LB 95 5,00
BB 145 LB 120 4,44
BB 145 LB 145 4,00
BB 170 LB 70 5,00
BB 170 LB 95 4,44
BB 170 LB 120 4,00
BB 170 LB 145 3,64
BB 170 LB 170 3,33
BB 170 LB 145 3,64

 

Tabell 49  Virkesåtgång: Reglar, ströläkt, bärläkt med mera
Löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill).

Centrumavstånd (mm) Virkesåtgång (lm/m2)
200 5,00
300 3,33
400 2,50
500 2,00
600 1,67
800 1,25
1000 1,00
1200 0,83

Observera Till summan löpmeter (lm) ska längden av en regel eller läkt adderas.

Exempel: Stående reglar
Stående reglar med centrumavstånd 600 mm, till en väggyta med höjd 3 m och längd 12 m.
Åtgången blir 1,67 lm/m2, det vill säga 3 x 12 = 36 m2 x 1,67 = 60,12 lm + höjden 3 m = 63,12 lm (exklusive spill).

 

 

 

Tabell 50  Virkesåtgång: Staket och plank
Antal spjälor eller plank per löpmeter (exklusive spill).

Spjälornas bredd(mm)

Spjälornas mellanrum (mm)

 

0

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

 

Virkesåtgång (lm/m)

45

22,22

15,39

13,33

11,76

10,53

9,52

8,70

8,00

7,41

6,90

6,45

6,06

5,71

5,41

5,13

70

14,29

11,11

10,00

9,09

8,33

7,69

7,14

6,67

6,25

5,88

5,56

5,26

5,00

4,76

4,55

95

10,53

8,70

8,00

7,41

6,90

6,45

6,06

5,71

5,41

5,13

4,88

4,65

4,44

4,26

4,08

120

  8,33

7,14

6,67

6,25

5,88

5,56

5,26

5,00

4,76

4,55

4,35

4,17

4,00

3,85

3,70

145

  6,90

6,06

5,71

5,41

5,13

4,88

4,65

4,44

4,26

4,08

3,92

3,77

3,64

3,51

3,39

170

5,88

5,26

5,00

4,76

4,55

4,35

4,17

4,00

3,85

3,70

3,57

3,45

3,33

3,23

3,13

Observera Spillet varierar mycket beroende på spjälornas längd.

Exempel: Vertikala spjälor
De vertikala spjälornas bredd är 95 mm, de vertikala spjälornas mellanrum 20 mm, de vertikala spjälornas längd 0,80 m och staketets längd 40 m.
Antal vertikala spjälor per löpmeter staket är 8,70.
Åtgången blir 0,80 x 40 x 8,70 = 278,4 lm (exklusive spill).

Exempel: Horisontella spjälor
De horisontella spjälornas bredd är 45 mm, de horisontella spjälornas mellanrum 20 mm, staketets höjd 0,80 m och staketets längd 40 m.
Antal horisontella spjälor per löpmeter staket är 15,39.
Åtgången blir 0,80 x 40 x 15,39 = 492,5 lm (exklusive spill).

Tabell 51  Virkesåtgång och minsta kant-till-kant-avstånd: Trall
Antal löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill).

Typ av trall

Bredd (mm)

Kant-till-kant-avstånd (mm)

Virkesåtgång (lm/m2)

Impregnerad trall av furu

Träskyddsklass: NTR A eller NTR AB

Färg: grön eller brun

45

48

20,83

70

74

13,51

95

100

10,00

120

126

7,94

145

152

6,58

Obehandlad trall av kärnvirke

Träslag: furu eller lärk

120

126

7,94

145

152

6,58

Impregnerad och linolje-, tryck- och värmeinfärgad trall, till exempel enligt Royal-metoden

95

100

10,00

120

126

7,94

145

152

6,58

Värmebehandlad trall

92

95

10,53

105

109

9,17

118

122

8,20

142

147

6,80

Acetylerad trall

140

143

6,99

190

193

5,18

195

198

5,05

Furfurylerad trall

95

101

9,90

120

125

8,00

145

151

6,62

Kiselimpregnerad trall

95

100

10,00

120

127

7,87

145

154

6,49

170

181

5,53

Jättetuja (Western Red Cedar)-trall

141

147

6,80

193

202

4,95

Exempel:
Impregnerad trall En altanyta på 40 m2 ska beläggas med en impregnerad trall, träskyddsklass NTR AB, som har en bredd av 120 mm och monteras med ett kant-till-kant-avstånd av 126 mm. Åtgången blir 7,94 lm/m2, det vill säga 40 m2 x 7,94 = 317,6 lm (exklusive spill).

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration