För medlemmarVårt medlemserbjudande

Svenskt Trä arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för er som medlemsföretag genom att höja värdet på och bredda marknaden för svenskt trä i Sverige och på utvalda internationella marknader, samt driva viktiga branschfrågor. Tillsammans får vi större tyngd och genomslagskraft.

Har du medlemsrelaterade frågor är du välkommen att kontakta oss på info@svenskttra.se.

Branschfrågor

Svenskt Trä driver de viktigaste branschfrågorna tillsammans med er medlemmar. Bland annat inom följande områden:

 • Samordning och utveckling av FoU-resurser och akademisk kompetens.
 • Påverkansarbete i EU för ökad träanvändning genom egna resurser och medlemskap i europaorganisationer.
 • Representation och påverkan i standardiseringsforum och -arbete, nationellt och internationellt.
 • Påverkansarbete mot beslutsfattare, bland annat inom samhällsbyggnad.
 • Teknisk utveckling och kommunikation inom specifika områden som bland annat limträ, KL-trä, förpackning, byggvaruhandel och möbler.
 • Produktdatabas för digitaliserade träprodukter.
 • Informationsspridning, handböcker och högre utbildningar om trä och träbyggande.
 • Professionell kommunikation om trä mot utvalda målgrupper, med lämpliga budskap och genom rätt kanaler.
 • Information och rådgivning kopplat till arkitektur och formgivning i trä.
 • Inspiration om trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage.
 • Kontakta gärna oss om du har frågor eller förslag på andra branschfrågor vi ska arbeta med.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration