Kontrollplan

Mall för egenkontroll

 
Kontrollplan Limträ är avsedd att ingå som en del av kontrollplan för ett byggprojekt. Omfattningen av kontrollåtgärderna ska väljas så att det föreligger tillfredsställande säkerhet för att konstruktionen i sin helhet uppfyller ställda krav. Byggherren ansvarar för att kontrollåtgärderna genomförs. Det åvilar – enligt Plan- och Bygglagen, PBL, - den kontrollansvarige att upprätta en kontrollplan. Föreliggande mall är tillämplig för den egenkontroll som ska utföras av ansvarig konstruktör och entreprenör. Mallen bilägges den kontrollplan som gäller för aktuella projektet.
 

Ladda ner

(Zipfil, Word doc, 742K, 13 sidor A4)

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration