Leverantörer CMP

Karta över alla CMP-leverantörer

Företagen är certifierade av Svenskt Trä efter att ha genomgått tredjepartskontroll utförd av oberoende kontrollant. Kontrollen säkerställer att den godkända tillverkaren använder sig av trä av god kvalitet och kvalitetssäkrade färgsystem, har etablerade rutiner för tillverkningskontroll och individmärker de industriellt ytbehandlade panelbrädorna enligt gällande certifieringsregler. För att beställa CMP-godkända industriellt ytbehandlade panelbrädor, ta kontakt med någon av de certifierade företagen.

Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av någon av följande webbläsare med våra internettjänster:
 • Google Chrome
 • Apple Safari
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Edge

  Resultat

   Få inspiration och nyheter från oss

   Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

   Anmäl dig för att få inspiration