Träsam

Svensk Träsamverkan, Träsam, är en möjlighet till samverkan med Svenskt Trä för företag som inte är sågverk.

Engagemanget för trä växer hela tiden och vi har sett att det finns intresse även från andra än våra medlemmar, att samverka med Svenskt Trä samt att ta del av vår kompetens, kunskap och material. Därför har vi startat Träsam med syftet att tillhandahålla den kunskap som efterfrågas från olika intressenter i värdekedjan.

Deltagare i Träsam får bland annat:

  • Regelbundna marknadsrapporter om trävarumarknaden.
  • Rabatterat pris på Svenskt Träs utbildningar.
  • Nyhetsbrevet Aktuellt Trä – digitalt utskick med uppdatering om träbranschen och aktuella frågor.
  • Rabatt på Svenskt Träs publikationer motsvarande medlemspris.
  • Rätt att använda Svenskt Träs interaktiva byggbeskrivningar samt rätt att använda Svenskt Träs illustrations- och textmaterial.
  • Rätt att deltaga på Svenskt Träs internationella mässor i vår gemensamma monter till medlemspris.
  • Prioritet i kontakt med Svenskt Träs experter, direkt via trasam@svenskttra.se.
  • Exponering på Svenskt Träs medlemskarta på vår hemsida, omnämnd som samarbetspartner.
  • Fyra nummer årligen av Tidningen Trä! Sveriges största arkitekturtidning som fokuserar på träbyggnad.

 

Läs villkoren om vad som ingår, avgifter och vad som gäller för att gå med i Träsam. Här finns en blankett att ladda ner för ansökan.

Är du intresserad av att gå med i Träsam, vänligen kontakta oss på: trasam@svenskttra.se

 

Ansvarig på Svenskt Trä:
Anna Ryberg Ågren, direktör Svenskt Trä

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration