Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

Kunskap genom seminariedagar

Expertis och fördjupad kunskap kan göra skillnad. Vi håller varje år vår populära seminariedag Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä. 

 

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration