Lofthuset i Orbaden

Lofthuset i Orbaden - juryns motivering:

Tornet är en plats för betraktande av landskap och måne. En plats för stillhet och närvaro i en övergiven skidbacke med utsikt över Älvdalen.
 
Tre rum bildas vertikalt på varandra; naturrummet närmast marken, bostaden i
mitten och utsiktsplatsen ovan.
 
Byggnaden landar känsligt på bergsluttningen, nästan utan att vidröra marken.
Livet fortsätter ostört under och växtligheten ramas in av den bärande strukturen. Byggnadssättet med limträstolpar och prefabricerade
träfackverk av gran är noggrant utvalt utifrån platsens svårtillgängliga terräng.
 
Från backen når man det mittersta och enda varma rum via en bro. Ett till ytan
litet utrymme vars upplevelse sträcker sig fram till horisonten. Här får alla bostadsfunktioner plats.
 
Invändigt flätas den prefabricerade stommen samman med den platssnickrade interiören. Bärande element är rumsbildande och används för att antyda olika funktioner samtidigt som byggnadsdelar blir till originella möbler. Utsiktsrummet på toppen är väderskyddat. Det omges vackert av ett omsorgsfullt detaljerat yttre fackverk och ett trätak. Härifrån njuter man av det stora älvrummet genom en 360 graders panorama vy.

 

Fasader 1:100

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration