Svensk limträindustri

Här finns våra limträtillverkare

Råvarorna kommer från svenska skogar och de färdiga produkterna uppfyller den europeiska standarden för CE-märkt limträ. Varje limträtillverkare har en miljödeklaration och de är certifierade av ackrediterat certifieringsorgan.

Karta-limträtillverkarna-2022.jpg

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration