Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2020

Denna gång i digitalt format med intressanta samtal om hur träbyggandet kan hjälpa oss nå klimatmålen, praktiska frågor kring ljud och brand, faktorer som driver kostnader såväl uppåt som nedåt, spaningar om framtidens träbyggande och mycket mer! Ett uppskattat seminarium som främst riktar sig till dig som är entreprenör, platschef, arbetsledare, entreprenadingenjör, konstruktör, arkitekt eller studerande.

Avsnitt 5 torsdag 3 december

Tradition och framtid i trä!

- En utvecklingsresa!
Gunnar Wetterberg – Historiker och författare
Katarina Lundeberg – Arkitekt, In Praise of Shadows Arkitektur AB

Gunnar Wetterbergs bok “Träd” beskriver på ett fantastiskt sätt skogens utvecklingsresa, hur ny teknik och en kontinuerlig utveckling bidragit till att ständigt förfina och förbättra. Nu bygger vi återigen allt högre och allt större hus i trä. Ett av många exempel på hur vi kan ta ansats i det redan tänkta och ta det vidare in i framtiden. Samtidigt pratas det ofta om ett hantverk som gått förlorat? Är moderna metoder och verktyg ett hot? Eller är de en möjlighet? När slutar något att vara ett hantverk? Ja, vad är ett hantverk egentligen?
Deltar gör: Tomas Alsmarker, programledare, Gunnar Wetterberg, historiker och författare samt Katarina Lundeberg, arkitekt, In Praise of Shadows Arkitektur AB.

Gunnar Wetterberg.jpg

Katarina Lundeberg.jpg

 

 

Avsnitt 4 torsdag 26 november

 

Trä är industriellt! Trä är vackert!

- Ingen motsättning!
Åsa Kallstenius – Arkitekt, Kod Arkitekter AB
Rahel Belatchew – Arkitekt, Belatchew Arkitekter AB

Känner du till Peter Zumthor? Han är en av världens främsta arkitekter som har skapat flera helt magiska byggnader i trä. I en intervju menade Peter Zumthor att “å ena sidan har vi en mycket industrialiserad byggnation där arkitekten underordnas en massa andra aktörer, och där skapas ingen arkitektur. Å andra sidan har vi den riktiga arkitekturen, som sysslar med vad våra sinnen upplever”. Det finns en skara personer som anser att det industriella träbyggandet skulle innebära en motsättning för att kunna bygga vackert. Vi pratar med två arkitekter om ett ökat industriellt byggande. Vilka hot och möjligheter finns det? Det är få andra industrier där det industriella ses som ett hot mot att göra magiska produkter. Snarare som en förutsättning. Varför är det då tvärtom i byggindustrin?

Deltar gör: Tomas Alsmarker, programledare, Åsa Kallstenius, arkitekt, Kod Arkitekter AB och Rahel Belatchew, arkitekt, Belatchew Arkitekter AB.

Åsa Kallstenius.jpg

Rahel Belatchew.jpg

 

Avsnitt 3 torsdag 19 november

Med akustik! Mot brand! Med trä!

Björn Yndemark – Brandskydds- och riskhanteringskonsult, WSP AB
Martin Höjer – Akustik, Tyréns AB

De flesta upplever att trä skapar en behaglig ljudmiljö och de flesta känner sig också trygga i moderna trähus. Lösningarna för att bygga säkra träbyggnader finns, lika så kunskapen. Men ändå finns en viss osäkerhet kvar över hur man faktiskt gör. Vi undrar vad det beror på. Finns det kanske för många lösningar? Vi ställer oss också frågan vad brandsäkerhet är? Vad är en god ljudmiljö?

Deltar gör: Tomas Alsmarker, programledare, Björn Yndemark, brandskydds- och riskhanteringskonsult, WSP AB och Martin Höjer, akustiker, Tyréns AB.

Björn Yndemark.jpg

Martin Höjer.jpg

 

 

Avsnitt 2 torsdag 12 november

Bättre, billigare, byggande i trä! 

– Hållbara livsmiljöer, kortare tid, lägre vikt, enklare grund, lätt och snabbt att montera
Mikael Krüger – VD, Stenmarks Bygg Skaraborg AB
Rikard Sjöqvist – Energi,miljö och teknikchef, Midroc Properties AB

I Sverige byggs i princip alla bostadshus upp till två våningar i trä idag och i Nordamerika byggs cirka 80 procent av alla bostadshus upp till sex våningar i trä. Vad innebär det att välja trä för bostadsbyggandet? I det här avsnittet pratar vi om vad som kan minska och öka kostnader, om kunskap och kompetens, om marknadsfördelar och om vad som är viktigast för ett ökat träbyggande.

Deltar gör: Tomas Alsmarker, programledare, Mikael Krüger, vd, Stenmarks Bygg i Skaraborg AB och Rikard Sjöqvist, energi-, miljö- och teknikchef på Midroc.

Mikael Kruger.jpg

Rikard Sjöqvist.jpg

 

Avsnitt 1 torsdag 5 november

Så kan 290 kommuner nå klimatmålen med trä!

- Malmö stad om att nå målen redan 2030
Marcus Horning – Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad

FN har konstaterat att “cirka 70% av alla växthusgaser i en genomsnittlig stad är direkt kopplat till samhällsbyggande” och år 2018 tecknades Parisavtalet om nollutsläpp till 2045. Som ett steg i rätt riktning beslutade Malmö stad att förra året ta fram en färdplan för ett klimatneutralt samhällsbyggande till 2030. Just nu pågår liknande arbete i flera andra kommuner. Att bygga både ekologisk, ekonomiskt och socialt hållbart är en livsavgörande utmaning som kommer att innebära förändringar i hur våra samhällen planeras, byggs och brukas. Vilka förändringar kommer vi att se i Malmö? Vad kommer ett cirkulärt och biobaserat byggande att innebära? Kommer stenstaden Malmö att vara en trästad 2030?
 
Deltar gör: Tomas Alsmarker, programledare, Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad.
Marcus Horning.jpg

 

 

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration