Standarder som är vägledande för emballagetillverkning

Foto: Johan Ardefors

Standarder för träförpackningar

 • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (Eurokoder).
 • BFS 2015:6 EKS 10. Boverket, 2016.
 • DIN 603:2017-05 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Standard för dimensionering av mutter (tysk).
 • Deutsches Institut für Normung, 2017.
 • SS 230120:2010 Standard för nordiska sorteringsregler för konstruktionsvirke Nordiskt T- och LT-virke.
 • Visuella sorteringsklasser enligt INSTA 142. SIS Förlag AB, 2010.
 • SS 842003 Standard för lastpallar – kontroll och provning – fordringar. SIS Förlag AB, 1979.
 • SS 842801 K-standard för trummor avseende mått och dimensioner. SIS Förlag AB, 1983.
 • SS 842802 K-standard för trummor avseende provning och krav. SIS Förlag AB, 1983.
 • SS-EN 338:2016 Träkonstruktioner – Konstruktionsvirke – Hållfasthetsklasser. SIS Förlag AB, 2016.
 • SS-EN 1611-1 Standard för visuell handelssortering av sågat virke av barrträ – Del 1: Europeisk gran, silvergran, furu och Douglas fir. SIS Förlag AB, 2000.
 • SS-EN 1991 Laster på bärverk. SIS Förlag AB, 1991.
 • SS-EN 1995-1-1 Eurocode 5: Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-1: Allmänt – Gemensamma regler och regler för byggnader. SIS Förlag AB, 2004.
 • SS-EN 13183-1 Standard Trävaror – Fuktmätning – Del 1: Bestämning av fuktkvoten hos ett stycke sågat virke (Torrviktsmetoden – Ugnstorkning). SIS Förlag AB, 2003.
 • SS-EN 13545 Lastpallar – Pallkragar – Provningsmetoder och krav på utförande. SIS Förlag AB, 2002.
 • SS-EN 14081-1:2016 Träkonstruktioner sågat virke – Del 1: Allmänna krav för visuell och maskinell hållfasthetssortering. SIS Förlag AB, 2016.
 • SS-EN 14298:2017 Standard för sågat virke – Bedömning av torknings kvalitet. SIS Förlag AB, 2017.
 • SS-EN ISO 780:2016 Standard för Förpackning – Godshanteringssymboler – Grafiska symboler för hantering och lagring av förpackningar. SIS Förlag AB, 2016.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration