Limträ 100 år i Sverige – ett bevisat beständigt material

I år är det ett sekel sedan limträ började produceras i Sverige. Flera ikonbyggnader från den tiden finns kvar som bevis på det beständiga materialets banbrytande estetiska och tekniska kvaliteter. Idag när hållbart byggande blir allt viktigare är limträ det självklara valet.

Här kan du läsa mera om limträets historia (TräGuiden öppnas i nytt fönster). 

Svensk limträhistoria

  • 1920-talet: Järnvägsstationer, perrongtak
  • 1930 - 40-talet: Sporthallarnas årtionde
  • 1950 - 60-talet: Industrin började använda limträ. Klarade stora spännvidder.
  • 1970-talet: Ishallar, skolor, sjukhus, simhallar, småhus
  • 1980 - 90-talet: Tennishallar och badanläggningar
  • 2000 -10-talet: Limträ i alla typer av byggnader
  • 2010-2020: Infrastruktur och flerbostadshus
  • 2020 - : Lager- och logistikbyggnader och industrihallar

"Att välja limträ är att välja framtiden"