#5 Trä är industriellt! Trä är vackert!

29 november 2020. Känner du till Peter Zumthor? Han är en av världens främsta arkitekter som har skapat flera helt magiska byggnader i trä.

I en intervju menade Peter Zumthor att “å ena sidan har vi en mycket industrialiserad byggnation där arkitekten underordnas en massa andra aktörer, och där skapas ingen arkitektur. Å andra sidan har vi den riktiga arkitekturen, som sysslar med vad våra sinnen upplever”. Det finns en skara personer som anser att det industriella träbyggandet skulle innebära en motsättning för att kunna bygga vackert. Vi pratar med två arkitekter om ett ökat industriellt byggande. Vilka hot och möjligheter finns det? Det är få andra industrier där det industriella ses som ett hot mot att göra magiska produkter. Snarare som en förutsättning. Varför är det då tvärtom i byggindustrin?

Deltar gör: Tomas Alsmarker, programledare, Åsa Kallstenius, arkitekt, Kod Arkitekter AB och Rahel Belatchew, arkitekt, Belatchew Arkitekter AB.

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration