Träpriset

En av Sveriges största och viktigaste arkitekttävlingar

Träpriset är en av Sveriges största och viktigaste arkitekttävlingar och delas ut vart fjärde år till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i. Vinnaren av Träpriset 2020 blir den 13:e träpristagaren sedan 1967. Träpriset ges ut av Svenskt Trä. Bland tidigare vinnare återfinns arkitekterna Gert Wingårdh, Jan Gezelius och Carl Nyrén.

Förslag på byggnader skickas in till en jury som nominerar några av dessa till Träpriset. De nominerade objekten kommer att publiceras i tidningen Trä innan juryn till sist utser det vinnande byggnadsverket. Inför varje Träpris beskrivs de nominerade bidragen i boken ”Arkitektur i trä” med bilder, ritningar och beskrivningar.

Målsättningen är att fortsätta utveckla priset för att träbyggande och träarkitektur ska få ännu mer uppmärksamhet.

Träpriset 2020

Vi har i detta Träpris kunnat konstatera att trä tar ny mark. Eran då trä ansågs var småhusens byggmaterial är helt klart förbi. En stor del av de nominerade projekten utgörs av anläggningar eller publika byggnader. Vi har vid våra resor runt om i Sverige i våras även kunnat konstatera att oavsett byggnadsstorlek förmedlar god träarkitektur utförd med rätt handlag och förståelse för trämaterialet en känsla av välbefinnande och trivsel. När denna människovänliga dimension dessutom går hand i hand med små avtryck på klimatet kan man med fog säga att trä gör alla till vinnare! Läs mer om Träpriset 2020 här

Träprisets historia

Träpriset instiftades av Träinformation och delades ut första gången år 1967.
De första Träprisen delades ut till upphovsmannen till en byggnad eller en träkonstruktion.

Träpristagarna
2016 Råå förskola, Helsingborg
2012 Skogssauna Tomtebo genom Meter Arkitektur
2008 Östra Kvarnskogen genom Brunnberg & Forshed arkitetkontor och Folkhem
2004 Universeum genom Wingårdh Arkitektkontor och Universeum
2000 Fritidshus Trosa skärgård genom arkitekterna N. Racki och H. Widjedal 
1996 Zorns Textilkammare genom Anders Landström 
1992 Informationsbyggnaden för Vuollerims Stenåldersby genom Per Persson och Mats Winsa, arkitekter och Ulf Westfal, intendent 
1988 Villa Olby genom Torsten Askergren, arkitekt SAR och Kerstin Olby, byggherre 
1976 Kurt Tenning, civilingenjör 
1972 Jan Gezelius, arkitekt SAR 
1970 Carl-Ivar Ringmar, arkitekt SAR 
1967 Carl Nyrén, arkitekt SAR

Stadgarna
Träpriset är ett hederspris som delas ut av Svenskt Trä. Det är ett pris för god arkitektur i trä och ska spegla och utveckla vår samtida arkitektur. Det tilldelas ett färdigställt nytt byggnadsverk som uppförts i Sverige, till exempel ett hus, en bro eller en anläggning. Trä ska användas med särskilda arkitektoniska kvalitéer och gärna i kombination med andra material. Den konstruktiva utformningen samt systemlösningar ska visa prov på riktigt bruk och behandling av trä. En viktig dimension att väga in i bedömningen är trämaterialets förmåga till att kunna användas med hög resurseffektivitet. Resultatet blir social, miljömässig och ekonomisk nytta för både enskilda människor och samhället.

För att ett byggnadsverk ska kunna nomineras krävs att:

  • Byggnadsverket är helt färdigställt
  • Byggnadsverket färdigställts högst fyra år före inlämnandet
  • Trä ska utgöra en viktig del i byggnadens arkitektur
  • Byggnadsverket görs tillgängligt för besök av juryn
  • Svenskt Trä får dokumentera byggnadsverket och fritt sprida detta material
  • För mobila byggnader gäller att de ska stå slutmonterade i Sverige.

Förslag till kandidater för Träpriset kan inlämnas av såväl enskild som juridisk person.

Träpriset är ett inregistrerat varumärke hos Patent- och Registreringsverket.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.