Träpriset

En av Sveriges största och viktigaste arkitekttävlingar

Träpriset delas ut av Svenskt Trä och är en av Sveriges största och viktigaste arkitekttävlingar och delas ut vart fjärde år till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i. Bland tidigare vinnare återfinns arkitekterna Gert Wingårdh, Jan Gezelius och Carl Nyrén. Träpriset instiftades av Träinformation och delades ut första gången år 1967.

Träpristagarna
2024 Sara Kulturhus, Skellefteå
2020 Ateljé i Södersvik, Rådmansö Roslagen
2016 Råå förskola, Helsingborg
2012 Skogssauna Tomtebo, Meter Arkitektur
2008 Östra Kvarnskogen, Brunnberg & Forshed arkitetkontor och Folkhem
2004 Universeum genom Wingårdh Arkitektkontor och Universeum
2000 Fritidshus Trosa skärgård, arkitekterna N. Racki och H. Widjedal 
1996 Zorns Textilkammare, Anders Landström 
1992 Informationsbyggnaden för Vuollerims Stenåldersby, Per Persson och Mats Winsa, arkitekter och Ulf Westfal, intendent
1988 Villa Olby, Torsten Askergren, arkitekt SAR och Kerstin Olby, byggherre 
1976 Kurt Tenning, civilingenjör 
1972 Jan Gezelius, arkitekt SAR 
1970 Carl-Ivar Ringmar, arkitekt SAR 
1967 Carl Nyrén, arkitekt SAR

Stadgar
Träpriset är ett hederspris som delas ut av Svenskt Trä. Det är ett pris för god arkitektur i trä och ska spegla och utveckla vår samtida arkitektur. Det tilldelas ett färdigställt nytt byggnadsverk som uppförts i Sverige, till exempel ett hus, en bro eller en anläggning. Trä ska användas med särskilda arkitektoniska kvalitéer och gärna i kombination med andra material. Den konstruktiva utformningen samt systemlösningar ska visa prov på riktigt bruk och behandling av trä. En viktig dimension att väga in i bedömningen är trämaterialets förmåga till att kunna användas med hög resurseffektivitet. Resultatet blir social, miljömässig och ekonomisk nytta för både enskilda människor och samhället.

För att ett byggnadsverk ska kunna nomineras krävs att:

  • Byggnadsverket är helt färdigställt
  • Byggnadsverket färdigställts högst fyra år före inlämnandet
  • Trä ska utgöra en viktig del i byggnadens arkitektur
  • Byggnadsverket görs tillgängligt för besök av juryn
  • Svenskt Trä får dokumentera byggnadsverket och fritt sprida detta material
  • För mobila byggnader gäller att de ska stå slutmonterade i Sverige.

Förslag till kandidater för Träpriset kan inlämnas av såväl enskild som juridisk person. Träpriset är ett inregistrerat varumärke hos Patent- och Registreringsverket.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration