Råå förskola i Helsingborg vann Träpriset 2016

Den 9:e mars vann Råå förskola i Helsingborg Träpriset 2016, ett av Sveriges mest kända arkitekturpris som tilldelas en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar och utvecklar tiden vi lever i. Pristagaren ärades under onsdagen med den gyllene hästen och prissumman på 100 000 kronor.

Den eniga juryn har motiverat sitt val så här:
”Råå förskola är ett gott exempel på hög ambitionsnivå från byggherre och arkitekt såväl i fråga om att forma en inspirerande miljö och skala på barnens villkor, tolka platsens förutsättningar och utnyttja träets möjligheter till lekfulla och nyskapande former och uttryck. Juryn värdesätter särskilt att denna höga ambitionsnivå tillämpats i en kommunal byggnad ägnad för barn. Det är en kategori byggnader som inte alltid ägnas störst omsorg och ambition. Byggnadens volym formar de inre rummen till nya världar att upptäcka och ger utblickar mot hav och land samtidigt som den yttre gestalten formar sig till landskap och ett alldeles eget och kongenialt tillägg till den existerande bebyggelsen i fiskeläget. Materialhanteringen och detaljeringen är noggrant genomförd och bjuder på en ny väg att utforma klimatskyddet liksom en rikt formad interiör som svarar mot funktionella behov och inbjuder till beröring och upplevelser. Råå förskola bidrar på ett övertygande sätt till att lyfta betydelsen av rum för barn och unga.”

Träprisjuryn bestod av Anders Svensson, arkitekt, Karolina Keyzer, arkitekt, Carmen Izquierdo, arkitekt, Rahel Belatchew Lerdell, arkitekt och Tomas Alsmarker, civilingenjör. De hade ett digert arbete att utse en vinnare bland de 139 inskickade förslagen. Av de tio nominerade utsåg slutligen en enig jury vinnaren Råå förskola.

- Jag tycker man ska vara extremt stolt över att vinna Träpriset för det är mycket hård konkurrens, det är högt ställda krav och det är bara var fjärde år, säger Anders Svensson juryordförande Träpriset 2016.

Råå förskola
Råå förskola är ritad av Dorte Mandrup arkitekter genom Dorte Mandrup och Pernille Svendsen. Byggentreprenör är Peab Sverige AB genom Olle Olsson. Byggherre är Helsingborgs Stad genom Catharina Brandén och projektledare Hans Utter, Sweco.

Träpriset
Träpriset är en av Sveriges största och viktigaste arkitekttävlingar och delas ut vart fjärde år till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar och utvecklar tiden vi lever i. Vinnaren av Träpriset 2016 blir den tolfte träpristagaren sedan 1967. Skogssaunan Tomtebo utanför Gävle vann priset 2012. Den ritades av Meter Arkitektur i samarbete med beställarna Seitola-Gunnarsson. Dessförinnan, år 2008, gick Träpriset till ett bostadsområde ritat av Brunnberg och Forshed arkitektkontor. Träpriset är instiftat av Svenskt Trä.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration