#ibit2021-2 Affär och klimat går hand i hand!

11 november 2021

  • Hur påverkar LCA-analysen upphandlingen?​
  • Hur kan affärsmodellen påverka ett klimatneutralt byggande?​
  • Vad innebär ett cirkulärt byggande för totalekonomin?​
  • Vilka effekter kommer klimatdeklarationer att ha?

Deltar gör:
Anna Ervast Öberg, Folkhem Trä AB, Projekt – och utvecklingschef.​
Tomas Nord, RISE, forskare​.

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration