Fritidshus Kyrkesund

”Redan under arkitekturutbildningen inspirerades jag mycket av träpriset. Ett pris som känns väldigt ambitiöst.” 

*****

”Platsen krävde en känslighet i mötet mellan hus och tomt, trä gjorde det möjligt att möta marken så precist. Trä är det mest följsamma material jag kan tänka mig.”

Mattias Gunneflo

 
Två byggnader bildar ett par som är placerade med noggrant avvägda lägen. Huvudbyggnadens placering ger utblick mot sundet. Som komplement skyddar en mindre byggnad mot insyn grannarna emellan. Terrängen och beställarens önskemål att se havet avgör huvudbyggnadens sektion. Planlösningen i huvudbyggnaden baseras på att man samlas kring eldstad och utsikt, en närmast primitiv plan. Murstocken står i byggnadens centrum med två eldstäder ovanpå varandra. Fönsteröppningarna ger endast utblickar mot orörd natur och allmän plats. Entrén är tydlig som enda öppning i fasaden, viktigt då avståndet till vägen är relativt stort. Norska Wenche Selmers enkla små fritidshus är viktiga referenser, det gäller det småskaliga och hur trä används konsekvent.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration