Fyra arkitekter om limträ

Hans Murman, arkitekt SAR/MSA, Murman Arkitekter AB
Jag startade eget arkitektkontor 1985 med att rita en byggnad som har både stomme och takkonstruktion av limträ. Sedan dess har jag arbetat med limträ så ofta och så mycket som möjligt. En självklar fördel med limträ är förstås att det är ett närproducerat, koldioxidneutralt konstruktionsmaterial. En annan att mer kan göras klart hos limträtillverkaren och att byggtiden därför kan kortas. Men minst lika viktigt är att det ger möjlighet att skapa spännande arkitektur.
För att det ska byggas ännu mer i limträ behöver branschen mer kunskap, erfarenhet och mod. Vi arkitekter borde experimentera mer med träbyggnader. En sak till: när man bygger med limträ är det torrare och tystare på byggarbetsplatsen samt att det doftar gott både under och efter byggnationen.
 
 
 
Magnus Silfverhielm, arkitektt SAR SIR/MSA, professor, AIX Arkitekter AB
Min första upplevelse av limträ var Stockholms Centralstation med sin underbara hall som spänner ett vackert tak över ett publikt rum. En symbol för Stockholm. Jag brukar säga att limträ är ett demokratiskt material som är påverkbart och svarar på tilltal. Det går att bearbeta. Kommer ur skogens resurser som hela tiden växer och förnyas. Till skillnad från betong som tär på ändliga – och andliga – resurser. Hotet mot vår planet måste vi ta på allvar. Limträ är det goda alternativet. För att öka användningen ska vi ta hänsyn till både materiella och immateriella värden, något som arkitekter alltid måste kämpa för. Vetenskapen, den konstnärliga kunskapen och den beprövade erfarenheten – händers verk – är alla lika viktiga. Med goda exempel och medvetna politiska program för klimatet blir limträ mänsklighetens bästa vän i arkitekturen.
 
 
 
Linda Schur, arkitekt M.SCA, SAR/MSA, grundare av STHLMNYC
Jag är övertygad om att limträbyggandet kommer att öka kraftigt de kommande åren. Kunskapen om limträets fördelar och viljan att ta ansvar för att bygga en hållbar framtid har ökat både hos allmänheten och i byggbranschen. Jag och många andra tycker att det är otroligt inspirerande att få vara med om den utvecklingen. Jag följde bygget av Universeum i Göteborg
för drygt 15 år sedan och redan då var det tydligt för mig vilken potential limträ har. Det finns massor av möjligheter och fördelar, men det viktigaste är ändå att vår planet mår bra av träkonstruktioner. Vi människor också. I slutändan är det ju för oss och vår framtid som vi bygger.
 
 
 
Håkan Widjedal, arkitekt SA/MSA, Arkitektstudio Widjedal Racki
Jag framhåller gärna limträets gestaltningsmässiga möjligheter. Vi pratar ofta om att det är ett material som löser praktiska problem eller är bra ur hållbarhetssynpunkt och glömmer den kreativa frihet materialet skapar för arkitekten. Limträ möjliggör både precision och improvisation. Det är ett material som alltid är lätt och skönt att jobba med och det har en stark materialnärvaro som jag tycker man ska utnyttja. Vi har gjort flera projekt där limträet tar plats och syns i byggnaden som en del av gestaltningen. På kontinenten är de bättre på att använda olika varianter av limmat trä på det här sättet, men arkitektkåren börjar tänka bredare och friare även i Sverige. Vi kommer att få se fantastiska byggnader i limträ framöver.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration