Välj trä efter projektets förutsättningar

KRÖNIKA Dan Wilhelmson, träbyggnadsexpert på Wingårdhs, berättar om deras trästrategi och hur de tänker kring varje projekt.

Det finns många anledningar till att bygga i trä. Miljön är en väldigt god sådan.

Det finns också många anledningar till att inte göra det. Ekonomi brukar då vara en aspekt som ofta nämns.

Men varför projektera en träbyggnad för att sedan bygga en i betong eller stål? Det kan väl ändå inte vara ekonomin som styr det, att först kosta på sig en projektering och sedan lägga pengar på en omprojektering? Ändå sker det. Och det vill vi undvika.

Så här står det i Wingårdhs trästrategi: »Vi utgår från trä som stommaterial i alla nya projekt. I varje projekt vi ritar prövar vi trä som förstahandsval. När det visar sig oframkomligt söker vi ersätta en så stor del som möjligt av ej förnyelsebara material med trä.«

En ganska stor andel av Wingårdhs projekt byggs i trä, helt och hållet eller åtminstone till viss del. Framgången för vår strategi ligger just i att alltid börja med trä som utgångspunkt i det tidiga skedet. Vi skapar geometrier, volymer och planer som vi vet fungerar med träets unika egenskaper och som uppfyller projektets behov – under hela projekteringen.

Kostar det något? Ja, absolut. Olika mycket beroende på vilka krav som finns för byggnaden. Vi har kunskapen att med trä som stommaterial genomföra värdeskapande åtgärder för att ta tillvara träets egenskaper och för att ta tillvara träindustrins exakta precision, genom att använda lim-, KL-, LVL-trä och så vidare. Och vi har kunskapen i hur man effektivast tar tillvara träets akustiska egenskaper för att skapa enkla och smarta installationsmöjligheter.

Att skapa en byggnad med trästomme är faktiskt enkelt. Det är enkelt att få den trivsam och arkitektoniskt tilltalande. Det är till och med enkelt att bygga den. Men det krävs kunskap, i detalj, för att få den ekonomiskt försvarbar och i förlängningen även miljömässigt försvarbar. De två hänger i allra högsta grad ihop. De flesta av oss är i dag beredda att ta en kostnad för att rädda vår planet. Vi är dock beredda – och har möjlighet – att ta olika höga kostnader. Vi ser därför till att föreslå stomalternativ utifrån vår specifika beställare. Rätt material, på rätt plats, i rätt tid – åt rätt kund.

Vi väljer helt enkelt stomalternativ utefter de förutsättningar som projektet har och platsen medger. Vi gör det i det allra tidigaste skedet, och vi tror att vi på så vis möjliggör en effektiv projektering som inte behöver omprövas. Därigenom bidrar vår kunskap till att fler projekt byggs i trä, vilket i slutändan mildrar belastningen på vår planet.

Detta är en krönika. Ståndpunkter i texten är skribentens egna.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration