Kyrkogårdspaviljongen

Kyrkogårdspaviljongen - juryns motivering:

En lågmäld volym smyger sig in och landar väl på platsen. Med sin glasfasad reflekterar den sin omgivning, dess historia och det mänskliga mötet. Besökaren blir en del av sammanhanget.
 
En inre organisation svarar väl mot programmets intentioner och krav. Robusta verkstadsytor samspelar med kontorsrum, intima gårdsrum och rum för andakt. Här flätas det profana samman med det andliga. Trämaterialets känsla och skönhet omsluter oss i tak, väggar och golv.
 
Projektet utvecklar konsten att arbeta genomgående med trä och dess förutsättningar, genom en hög precision och detaljering. Träet är närvarande genom sin materialitet och struktur, från det konstruktivt rumsliga till det mänskliga.
 
Projektet utvecklar konsten att arbeta och bygga med trä. Det moderna kubbgolvet möter den moderna plankväggen, som i sin tur möter ett tak av tätt lagda ribbor i limträ. Trämaterialet är på olika sätt närvarande genom sin variation i materialitet och struktur. Modern teknik har möjliggjort en hög precision i detaljer och möten. Ett hantverk av vår tid.

 

Planritning 

 

 

 

Situationsplan 

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.