Flyinge ridhus

Flyinge ridhus nominerades till Träpriset år 2008 och är ett fint exempel på hur en stor hallbyggnad kan uppföras i en kulturhistoriskt känslig miljö och ändå tillföra stadsbilden mervärden. Hallen är till största delen byggd i trä och har en nyskapande arkitektur som influerats av platsens byggtraditioner. Arkitekt: AIX Arkitekter AB.

I vår kampanj möter du varannan dag spektakulära byggnader från Träprisets historia och varannan dag spännande intervjuer med TV-kändisar, studenter, politiker, forskare och arkitekter m.fl.

Klicka här om du vill komma direkt till Youtube-klippet.

Dina val i samtiden bygger framtiden.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration