Forskning om trä och byggande

Träbyggande

NRA, den svenska nationella forskningsagendan, är forskarsamhällets, näringens och de forskningsfinansierande myndigheternas gemensamma analys av prioriterade forskningsområden. Tre av satsningsområdena är specifika för träsektorn: produktionsprocesser trä, bygga med trä och leva med trä.

Merparten av FoUI-verksamheten, forskning, utveckling och innovation, drivs genom de regionala klustren TräCentrum Norr i Skellefteå och Centrum för Boende och Byggande i Trä i Växjö. Tillsammans med Skogsindustrierna utvecklar och driver man även FoUI-projekt baserat på träindustrins uttalade FoUI-behov på längre sikt. Skogsindustrierna verkar också för samordning av de regionala klustrens FoUI-verksamhet samt koordinerar verksamheten inom det europeiska samarbetet i till exempel Building with Wood, BWW.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration