Forskning om trä och byggande

Träbyggande

NRA, den svenska nationella forskningsagendan, är forskarsamhällets, näringens och de forskningsfinansierande myndigheternas gemensamma analys av prioriterade forskningsområden. Tre av satsningsområdena är specifika för träsektorn: produktionsprocesser trä, bygga med trä och leva med trä.

Merparten av FoUI-verksamheten, forskning, utveckling och innovation, drivs genom de regionala klustren TräCentrum Norr i Skellefteå och Centrum för Boende och Byggande i Trä i Växjö. Tillsammans med Skogsindustrierna utvecklar och driver man även FoUI-projekt baserat på träindustrins uttalade FoUI-behov på längre sikt. Skogsindustrierna verkar också för samordning av de regionala klustrens FoUI-verksamhet samt koordinerar verksamheten inom det europeiska samarbetet i till exempel Building with Wood, BWW.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.