Gemensam färdplan för möbel- och inredningsbranschen

Foto: Stolab

Vi har tillsammans med branschorganisationerna Trä- och Möbelföretagen och Skogsindustrierna samt den svenska möbel- och inredningssektorn, tagit initiativ till en gemensam färdplan för ökad förädling och användning av lokala biobaserade material – inom möbel- och inredningsbranschen. Målsättningen med planen är att åstadkomma ett minskat klimatavtryck, fördjupad kunskap samt att utveckla produkter och affärsmodeller som stödjer cirkulära flöden.

Svensk möbel- och inredningsindustri är en betydande bransch med en stor exportandel. Andelen skogsråvara från den svenska skogen är marginell i möblerna idag, men efterfrågan ökar stadigt. För att möta behovet krävs ett närmare samarbete inom hela värdekedjan och en gemensam färdplan. En anpassning med större användning av lokal biobaserad råvara skulle minska klimatavtrycket samt behålla produktion, kompetens och arbete i Sverige.

Färdplanen ger en kortfattad beskrivning av nuläge, utmaningar och möjligheter samt redogör för ett antal initiativ som ska bidra till den gemensamma kraftsamlingen. Planen är den första i sitt slag och ett viktigt steg på vägen för att utveckla branschen.

Läs hela “Färdplanen för ökad förädling och användning av lokala biobaserade material – inom möbel- och inredningsbranschen”.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration