Byggande

En klimateffektiv byggprocess

I Sverige har vi en lång tradition av att bygga en- och tvåvåningshus i trä. De senaste årtiondena har man även insett träets stora tekniska och miljömässiga fördelar. Det har lett till att allt fler höghus, sporthallar och vägbroar byggs med trästomme. I dag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på nästan 20 procent och intresset fortsätter att öka.

Ingen annan byggteknik har utvecklats så snabbt som det moderna träbyggandet. Med trästommar i våra byggnader kan vi visa upp ett spektrum av fördelar jämfört med annat byggande. Vi bygger kostnadseffektivt, snabbt, säkert och utan att öka byggsektorns negativa miljöbelastning.

Byggnäringen har arbetat för att få ner energiförbrukningen i nya byggnader. Men vi får inte glömma själva byggprocessen och de material som ingår i byggnaden. Trä är ett förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid. Den växande skogen producerar dessutom syre och renar luften. Att till­verka ett trähus kräver i sig väldigt lite energi. Och när husets stomme består av trä i stället för traditionella material minskar koldioxidutsläppen betydligt. Dessutom fortsätter det färdigbyggda huset att lagra koldioxid under hela sin livstid.

Industriell produktion ökar byggandet

Trä är ett lätt och starkt material som passar bra för påbyggnader och kompletterande byggnation i trånga stadsmiljöer. Det lämpar sig också för industrialisering. I en industriell produktion har vi bra kontroll på kvalitet, kostnader, logistik och arbetsmiljö. Det innebär att tiden på byggplatsen blir kortare vilket leder till mindre störningar på grannskapet. Med modern industriell träbyggnads teknik sparar vi således både tid och pengar. Det skapar goda förutsättningar för ett ökat byggande.

Ökad sysselsättning och nytt företagande

I USA bygger man sedan länge flervåningshus med trästommar och nu har utvecklingen tagit fart i Sverige och Europa. Men det industriella träbyggandet har större potential ändå. Vi ser att urbaniseringen tilltar och städerna växer, samtidigt som vi måste utveckla vår industri och förädlingen av skogsråvaran. Med ett ökat träbyggande kan vi växa den svenska industrin runt om i landet. Det leder till ökad sysselsättning, nytt företagande och skapar nya möj­ligheter för framtida export.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration