Nya Nibble Gård

 

Nya Nibble Gård - juryns motivering:

 
En tydlig och kraftfull volym infogar sig i det antroposofiska jordbrukslandskapet. Projektets sektion landar väl på platsen där olika nivåer svarar mot djurens behov. Med sina generösa öppningar och en öppen planlösning möjliggörs djurens självbestämmande. Modern djurskötsel samverkar med rummet och omsorgen för djuren.
 
Ett naturligt överljus tillsammans med gavelfasadens stora portar ger det katedralliknande rummet en rymd och tydliggör dess konstruktiva element. Robust materialhantering ger rumsliga kvaliteter och en detaljering som svarar väl mot verksamheten.
 
Ett inlevelsefullt funktionalistiskt projekt som utgått från respekten för djur, människa och natur. Ett projekt med stor omsorg som bör bli referensexempel för framtida lantbruksbyggnader.

 

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration