Läs det senaste

 • Nytolkat i kulturmiljö

  ARTIKEL Två nybyggda längor kompletterar en äldre gårdsmiljö i Halland. De nya husen har fått ett mer samtida uttryck, men har i material och form infogats i landskapets traditionella kulturmiljö.

 • Nu ska nya byggnader klimatdeklareras

  Klimatpåverkan för nya byggnader måste redovisas innan slutbesked kan lämnas av kommunen. Detta gäller byggnader där bygglov söks från den 1 januari 2022 med vissa undantag. Kristin Einarsson från Boverket svarar på frågor gällande trä och klimatdeklarationer.

 • Intervju – Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

  INTERVJU I vår seminarieserie om ingenjörsmässigt byggande i trä diskuterades huruvida det är dyrare att bygga med trä eller inte, vad klimatdeklarationer kommer innebära för byggbranschen, och utmaningar och fördelar med att bygga ovanpå det redan byggda. Vi pratade också om vilken känsla synligt trä kan ge och konstaterade att stora varumärken nu börjar profilera sig genom att bygga med trä.

 • Ny silhuett lyfter staden

  ARTIKEL Det nyinvigda Sara kulturhus i Skellefteå reser sig stramt och enkelt mitt i stan. Bakom dess träfasad ryms en mängd olika aktiviteter, där byggnaden har anpassats till den mångfasetterade verksamheten och visar hållbarhet ur olika vinklar.

 • Ljus och rymd i flera zoner

  ARTIKEL Forna tiders parstuga inspirerade Martina Eriksson när hon ritade Villa Lake/Streich. Temperaturzoner och rum som får flytta ut sparar energi och skänker förhöjd livskänsla.

 • Djärva former ovanpå galleria

  ARTIKEL Kvarteret Forsete med centrumgallerian Utopia i Umeå har blivit som en egen liten stad i staden. Det senaste tillskottet är en djärv arkitektonisk påbyggnad som slingrar sig som en orm uppe på taket.

 • Cirkulärt byggande över tid

  ARTIKEL De mest cirkulära byggnaderna är de som får stå över tid, så att de kan användas av flera generationer. Då blir också byggnadsvård en viktig del, genom att äldre byggnader anpassas till dagens behov så att de kan fortsätta att fylla en funktion.

 • Lagerlokal av beständigt material för salt

  ARTIKEL Trä är beständigt mot neutrala salter, och därför är det vanligt att lagerbyggnader för salt är konstruerade av just trä. När en belgisk distributör av salt behövde en ny lagerlokal var materialet därför självklart, och arkitekterna valde att omtolka utformningen av den traditionella ladan till en modern variant.

 • Närproducerat kulturhus sätter Skellefteå i fokus

  ARTIKEL Sara kulturhus i Skellefteå är en av världens högsta träbyggnader som med sina 20 våningar sträcker sig 75 meter upp i luften. Trä! tog en första titt på projektet som nästan står klart. Byggnaden har förändrat stadsbilden och synen på vad som är möjligt att bygga av trä. Det mesta av råvaran, arbetskraften och byggtekniken har hämtats lokalt.

 • Vi har både en bevarande attityd och en blick mot framtiden

  ARTIKEL Kai Strehlke njuter varje ögonblick av sin nuvarande yrkesroll. Han är arkitekt och chef för digitala processer hos Blumer Lehmann i Gossau, Schweiz. Där har han varit delaktig i produktionen av bland annat Cambridgemoskén, ritad av Marks Barfield architects, och Swatch huvudkontor, ritat av Shigeru Ban.

 • Återbruk ger station nytt liv

  ARTIKEL En gång i tiden spelade tågstationen Gare Maritime i Bryssel en viktig roll i godshanteringen. I dag utmärker sig byggnaden på ett helt nytt sätt. Inuti det rustika gjutjärnsskalet står nu Europas största KL-träprojekt färdigt.

 • Hållbar grund utan avtryck

  ARTIKEL Att bygga hållbart förknippas ofta med byggnader som står i flera hundra år. Frågan är om detta alltid är sant. Med tanke på hur ofta vårt behov och levnadssätt ändras kan det finnas många fördelar med att bygga något som med liten insats kan förändras till något annat eller flyttas till en annan plats.

 • Bank som vågar tänka nytt

  ARTIKEL Med sitt nya kontor i Nederländerna har Triodos bank tagit hållbarhet till sin yttersta spets. Byggnaden är helt cirkulär, vilket innebär att allt material i den utom grunden kan demonteras och återanvändas. Den är dessutom världens första materialbank.

 • Unikt samarbete med skogen som referens

  ARTIKEL Tomten där drömhuset ligger i är ett område med mycket höga naturvärden, där skogen fått stå opåverkad i över 100 år. Här kan man vandra genom hällmarksskogar, myrmarker och fuktig granskog. Tystnad och stillhet infinner sig och skogens ljud är det som omsluter vid ett besök.

 • Hall blev symbol för hopp

  ARTIKEL Den lilla kanadensiska byn Hazeltons nya ishall av trä har blivit en symbol för hopp och framtidstro. Trots sitt kyliga innehåll är den en byggnad som utstrålar värme – på mer än ett sätt.

 • Att vara nyttig för samhället & människorna är mitt mantra

  ARTIKEL Han har varit i branschen i 70 år och är fortfarande en flitigt anlitad inredningsarkitekt, alltid med funktion i fokus. Han gillar praktiska bruksföremål och är framför allt känd för sina stolar. Möt Åke Axelsson som har en vision om en cirkulär möbelproduktion.

 • Framtidens matbutiker

  ARTIKEL Gedigen och välkomnande miljö när framtidens matbutik blir mötesplats med hållbarhet och välmående fokus.

 • Lägre klimatavtryck med digital hjälp

  ARTIKEL Minska byggnadens klimatpåverkan redan på ritningen. Med utvecklade digitala hjälpmedel är det möjligt att göra en livscykelanalys och direkt se vad olika val egentligen innebär för byggnadens klimatavtryck.

Ladda fler