Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2018

Planering och montage

2018 var temat för dagen planering och montage. Vi hade en rad spännande föreläsare på plast. Vi dokumenterade givetvis dagen.

Moderator: Erik Serrano, Professor, Lunds Tekniska Högskola

Välkomna!
Mikael Eliasson, Direktör, Svenskt Trä

Projektera och beställa stora träkonstruktioner
Ulla Alberts, VD/Arkitekt SAR/MSA, Murman Arkitekter AB

Temporär stagning av stora träkonstruktioner
Roberto Crocetti, Adjungerad professor, Kungliga Tekniska Högskolan

Praktiskt montage av limträ- och KL-träkonstruktioner
Pelle Olsson, Montagechef, Martinsons Byggsystem KB

Behövs väderskydd under montage av limträ- och KL-träkonstruktioner?
Per Karnehed, Fukt- och energiexpert, Karnehed Design & Construction AB

Montage av stort trähus i storstadsmiljö – Finansparken i Stavanger
Åge Holmestad, Projektutvecklare/Seniorrådgivare, Moelven Limtre AS

Hälsa, Arbetsmiljö och Säkerhet
Marie-Louise Lorsell, Inköpschef AO Bygg Bostäder, Veidekke &
Maria Wernius, HMS-chef AO Bygg Bostäder, Veidekke

Montage av världens högsta trähus – Mjøstårnet i Brumunddal
Harald Liven, Projektutvecklare/Konstruktör, Moelven Limtre AS

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration