Skagershuset

"I Skagershuset eftersträvade vi att förena industriellt byggande med ett gediget trähantverk.”

*****

”Vi på OWC är stolta över nomineringen till träpriset - det visar att vi levererar kvalitet.” 

Björn Ahrenby

Utmaningen var att tillföra en byggnad som både utmanar och förvaltar Årstas unika arv med dess modernistiskt präglade gaturum och vackra smalhus i tegel utmed lummiga förgårdsmarker. Skagershuset ansluter skalmässigt till sin omgivning med en byggnadshöjd på 13 meter i fyra våningar, samt en indragen takvåning. Mot gatan bryts den långsträckta fasaden ner av tre vertikala fördjupningar som markerar entréernas lägen och leder in ljus till de angränsande köken. I gårdsfasaden omtolkas dessa fördjupningar till indragna och i sidled förskjutna balkonger som ger byggnaden en mer småskalig karaktär.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.