Skagershuset

"I Skagershuset eftersträvade vi att förena industriellt byggande med ett gediget trähantverk.”

*****

”Vi på OWC är stolta över nomineringen till träpriset - det visar att vi levererar kvalitet.” 

Björn Ahrenby

Utmaningen var att tillföra en byggnad som både utmanar och förvaltar Årstas unika arv med dess modernistiskt präglade gaturum och vackra smalhus i tegel utmed lummiga förgårdsmarker. Skagershuset ansluter skalmässigt till sin omgivning med en byggnadshöjd på 13 meter i fyra våningar, samt en indragen takvåning. Mot gatan bryts den långsträckta fasaden ner av tre vertikala fördjupningar som markerar entréernas lägen och leder in ljus till de angränsande köken. I gårdsfasaden omtolkas dessa fördjupningar till indragna och i sidled förskjutna balkonger som ger byggnaden en mer småskalig karaktär.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration