Joakim Seldert: installationssamordnare på Derome

Vad gör du på dagarna?

Jag jobbar med att hitta smarta lösningar för installationer vid tillverkning av Deromes husmoduler i trä. Vid tillverkning av modulhus behöver de flesta installationer av VVS, el med mera göras i fabriken och inte på själva byggarbetsplatsen. Det gäller därför att hitta innovativa lösningar så att vi kan genomföra installationerna i fabriken på ett så optimalt sätt som möjligt.

En stor del av mitt jobb går ut på att ha en dialog med de olika professioner som behövs vid ett husbygge, studera lagkrav och utifrån det ta fram CAD-ritningar och dokumentera olika tekniska lösningar. Jag gör ibland också hållfasthetsberäkningar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag trivs med att det är så varierat och flexibelt och att jag ständigt får nya utmaningar, det blir aldrig enformigt. Jag gillar också att kunna gå en trappa ned till fabriken för att diskutera lösningar med de som jobbar där och kunna känna på materialet jag ritat på, det ger en bra blandning av teori och praktik. Det är dessutom väldigt kul att jobba med trä och spännande att vi kan konstruera allt högre byggnader helt i trä.

Vad gillar du med träindustrin?

Det är ett tydligt fokus på miljöfrågor och det finns en stor drivkraft och vilja att utvecklas och hitta innovativa lösningar för hållbart byggande. Företagen samarbetar verkligen för att driva utvecklingen framåt. Vi gör gemensamma storskaliga tester på moduler för att undersöka deras konstruktionskapacitet, åker på studiebesök och delar med oss av våra erfarenheter - det känns rätt unikt!

Hur jobbar ni med hållbarhet?

Jag försöker hela tiden hitta smarta lösningar för att minska mängden material i våra byggen och räknar på klimatavtrycket för olika komponenter i mina tekniska lösningar. Det är också kul att jobba på ett företag som satsar på pilotprojekt och innovationer i syfte att bygga så hållbart som möjligt. Ett exempel är förskolan Hoppet, som byggdes i samarbete med Göteborgs stad, vilket vi ser som startskottet för en utveckling mot fossilfritt byggande. Vi satsar också hårt på solceller i våra hus.

Har du något råd till yngre?

Det finns ofantligt stora möjligheter inom träindustrin och det är lätt att söka sig vidare inom branschen. Tillfällen ges om man bara är framåt och på alerten! Sedan är mitt råd att fundera över vad man är intresserad av och fokusera på det. Det mesta löser sig om man bara ger det en ärlig chans.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration