Spännande utbildningar inom träbranschen

Inom träbranschen finns en fascinerande bredd av möjligheter och en mängd olika arbetsroller att utforska. Här presenterar vi några exempel på trätekniska utbildningar som ger dig den kompetens du behöver för att trivas och lyckas inom träbranschen.

Processoperatör sågverks- och pappersindustri

Processoperatör sågverks- och pappersindustri är en YH-utbildning på distans som du läser på heltid under 1,5 år. Föreläsningar sker digitalt och utöver detta ägnar du tid åt grupparbeten och självstudier. I distansutbildningen ingår sex stycken träffar på Teknikhögskolan i Linköping alternativt via länk. Dessutom kommer du att vara ute på praktik under totalt 18 veckor, som kallas för LIA (lärande i arbete).

Hemsida: www.teknikhogskolan.se

E-post: info@teknikhogskolan.se

Grundläggande operatörsutbildning - sågverk och träförädlande industri

Grundläggande operatörsutbildning för vuxna med inriktning mot sågverk och den träförädlande industrin är en vuxengymnasial yrkesutbildning omfattande 1 000 gymnasiepoäng. Utbildningen är på heltid under ett år och stora delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd, dvs. där man genomför de praktiska delarna på en utbildningsplats eller ett företag. Utbildningen erbjuds av Hälsinglands Utbildningsförbund - CFL Söderhamn.

Hemsida: www.hufb.se

E-post; info@hufb.se  

Läs mer om Linnea som utbildar sig till operatör samt Karolina och Emma som redan jobbar som operatörer. 

Trätekniker i Skoghall

Träteknikerutbildningen är tvåårig YH-utbildning på heltid. Under utbildningen får man lära sig hela produktionskedjan, allt från uppdelning av stock till att designa och tillverka färdiga produkter. I studierna ingår också 20 veckors LIA-praktik (lärande i arbete).

Hemsida: www.ttuhammaro.se

E-post: jorgen@ttuhammaro.se

Trätekniker i Skellefteå

Den här utbildningen är riktad till dig som är arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det finns fyra inriktningar att välja på; Maskinoperatör grund (inriktning trä), Maskinsnickare påbyggnad (inriktning trä), CNC operatör Trä och Sågverksoperatör. Utbildningen är individuellt uppbyggd och anpassas efter dig och dina förkunskaper. Först läser du en grundutbildning på 2-4 veckor och därefter fördjupar du dig i vald inriktning i 4-18 veckor, där en APL-period (arbetsförlagt lärande) ingår.

Hemsida: www.lernia.se

E-post: info@lernia.se

Träcentrum i Nässjö

Träcentrum utbildar från grund- till högskolenivå i nära samarbete med trä-, möbel- och inredningsbranschen. Träcentrums utbildningar är allt ifrån träteknisk grundutbildning, yrkesvux på gymnasial nivå samt yrkeshögskoleutbildningar och högskoleutbildning. Dessutom erbjuder man även företagsanpassade utbildningar för kompetensutveckling av befintlig personal. På eftergymnasial nivå genomför Träcentrum, i samverkan med Tekniska högskolan i Jönköping, högskoleutbildningen Produktutveckling med möbeldesign och yrkeshögskoleutbildningarna Produktionsteknik – Trä, möbler och inredning och Produktionsledning industriell träbyggnation.

Hemsida: www.tracentrum.se

E-post: info@tracentrum.se

Utbildningar på universitet och högskolor

I Sverige finns det en rad universitet och högskolor som erbjuder ett brett utbud av program och kurser som är direkt relevanta för en karriär inom träbranschen. Du kan välja mellan specialiserade utbildningar inom områden som träteknik, trädesign, hållbar träförädling, träbyggnadsteknik och träindustriell ekonomi, eller bredare program som är branschöverskridande. Genom dessa utbildningar får du en stark kombination av teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som gör att du kan bidra till träbranschens utveckling på olika nivåer, från design och tillverkning till forskning och innovation.

Här är några exempel på universitet och högskolor runt om i Sverige som erbjuder sådana utbildningar:

 • Uppsala universitet (UU)
 • Lunds universitet (LU)
 • Göteborgs universitet (GU)
 • Stockholms universitet (SU)
 • Umeå universitet (UmU)
 • Linköpings universitet (LiU)
 • Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
 • Luleå tekniska universitet (LTU)
 • Karlstads universitet (KAU)
 • Linnéuniversitetet (LNU)
 • Örebro universitet (ORU)
 • Mittuniversitetet (MIUN)
 • Malmö universitet (Mau)
 • Mälardalens universitet (MDU)
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Blekinge tekniska högskola (BTH)
 • Högskolan i Borås (HB)
 • Högskolan i Halmstad (HH)
 • Högskolan i Skövde (HS)
 • Högskolan Kristianstad (HKR)
 • Högskolan Väst (HV)
 • Södertörns högskola (SH)
 • Högskolan i Gävle (HIG)
 • Högskolan Dalarna (HD)
 • Högskolan i Halmstad (HH)
 • Högskolan Kristianstad (HKR)
 • Högskolan i Skövde (HS)
 • Högskolan Väst (HV)
 • Konstfack (KF)

Läs om Ida som läste programmet Civilingenjör i industriell ekonomi på Mittuniversitetet och som nu jobbar som Affärschef på Bollstasågen.

Läs om Karin som läste Jägmästarprogrammet med skogsindustriell inriktning på SLU i Umeå och Uppsala och som nu jobbar som säljare på Sandåsa Timber.

Läs om Niklas som läste programmet Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle på Uppsala universitet och som nu jobbar som Produktionschef i Heby på Setra.

Läs om Angelica som läste kandidatprogrammet ”Företagsekonomi” med inriktning mot management på Stockholms universitet och som är Produktionsledare och VD för Frödinge Hällerum Timber.

Läs om Joakim som läste programmet Byggingenjör med inriktning konstruktion på Halmstad högskola och som nu jobbar som samordnare av trämoduler på Derome.

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration