Ung Svensk Form 2023

De vinnande bidragen till Ung Svensk Form 2023 visade oss hur vi kan återbruka material och lära oss av naturen som problemlösare. Stipendierna delades ut den 7 februari under den 25:e upplagan av tävlingen i Greenhouse, på Stockholm Furniture Fair. Svenskt Trä valde ut åtta stipendiater som fick förmånen att följa med på en kunskapsresa i norra Sverige.

 Vi tror på de unga. Vi tror också på dialog och kunskap som viktiga hörnstenar i all utveckling. Årets stipendiater visar hög designnivå, där utforskande och innovativa projekt samtidigt värnar om vår omvärld och tar sikte mot en långsiktigt hållbar omställning, säger Björn Nordin, (fd) chef arkitektur och design Svenskt Trä. 

Svenskt Träs samarbete med Ung Svensk Form är högst relevant då deltagarna utgör framtidens formgivare och designers, som med sina idéer kan bidra till att förbättra framtiden.

Stipendiaterna erbjöds en kunskapsresa där de fick ta del av ett nätverk samt fick en fördjupad förståelse för materialet trä och hur det kan bidra till en hållbar utveckling. Under fyra dagar fick de ta del av innovativa projekt och besöka flera aktörer kopplade till träindustrin. Resan gav också stipendiaterna möjlighet att reflektera och diskutera viktiga frågeställningar för sitt fortsatta arbete för hållbar design och arkitektur.

 

Mottagarna av Svenskt Träs stipendier 2023

Olof Davidsson/ Spread

Laura Kjaer / Super superficial

Olle Sahlqvist / Biomimicry furniture design

Simon Mattisson / Granland

Simon Bågstam / Essing

Frida MacDavitt Wallin / Sandhagen 2

Elise Aldén och Johnny Höglund / Grantoppen

Ellen Hallström / Remain – a sofa with focus on longevity

Läs mer om de vinnande bidragen.

 

usf_prisceremoni.jpg

Bild: Stipendiaterna tar emot Svenskt Träs resestipendium på Stockholm Furniture Fair 2023, fotograf: Veronica Hörner Kloo.

IMG_2558.jpeg

Bild: Stipendiater samt representanter från Svenskt Trä på besök på enheten för träteknik på Luleå tekniska universitet under kunskapsresan 2023, fotograf: Viktor Ärlemalm.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration