Kostnad & tid

Kostnad

  • Totalkostnaden för fasadprojekt blir lägre genom effektiv målningsprocess
  • Kortare byggställningstider på byggarbetsplatsen
  • Mindre spill genom industriell målning
  • Tydlig märkning för effektivare hantering, montering och slutbehandling

Tid

  • Kortare projekteringstid genom definierade ytbehandlingsklasser
  • Flexibel tid för montering. Kan göras året runt
  • Längre underhållsintervall
  • Mindre tid på byggarbetsplatsen

Besparing på färg och tid för målning

CMP-godkända panelbrädor är färdiga att monteras och behöver maximalt målas med ett eller två skikt färg på byggarbetsplatsen, beroende på vilken ytbehandlingsklass som används. Det besparar beställaren kostnaden för färg och tiden att utföra målningen samtidigt som ett bättre resultat uppnås. Genom den industriella målningen skyddas träet innan montering, vilket gör att valet av tidpunkt för att måla färdigt fasaden är flexibel.

Genom de höga kvalitetskraven på CMP-godkända panelbrädor förlängs underhållsintervallen på den utvändiga träfasaden givet att en korrekt montering och slutbehandling utförts. Ett minskat antal underhållsinsatser under fasadens livslängd är avgörande för investeringens totalekonomi och något som bör beaktas vid val av fasadmaterial.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration