Fyra konstruktörer om limträ

"Att välja limträ är att välja framtiden"


Anke Westman, konstruktör, Limträteknik, Falun
Eftersom jag är väldigt miljömedveten och försöker leva hållbart har det alltid känts självklart att använda limträ som konstruktionsmaterial. Vi kan inte lämna över en planet full av betong till våra barn. Trä är ett enastående material med tanke på framtiden. Det är klimatneutralt och beständigheten är under rätt förutsättningar näst intill oändlig. Som jag ser det finns det helt enkelt inga alternativ till limträ! Förhållandet mellan limträets egenvikt och bärförmågan är väldigt bra. På så vis är det möjligt att bygga stora konstruktioner och hålla egenvikten låg. Det ger viktiga fördelar framförallt med tanke på transport, hantering och montage. Att konstruera med limträ är roligt. Framförallt så är det kul att kunna visa bärverket i limträ och integrera dess utseende i arkitekturen. Det är inte ofta man ser en stål- eller betongkonstruktion som får en att häpna. Något behov av att ”gömma” konstruktionen finns inte. Vi måste skapa ett större förtroende för trä. Historiskt fi nns det en skepsis gällande att använda sig av ett brännbart material för stora konstruktioner och flervåningshus, men idag vet vi bättre – oftast är det inte själva limträet som begränsar oss!
 

Björn Johanson, avdelningschef Fastighetsutveckling, specialist träkonstruktion, Bjerking, Uppsala
I över 30 år har jag som konstruktör använt limträ i en mängd olika typer av byggnader. Limträ har ett väldigt stort utbud med avseende på kvalité, format och styrka. Du kan nästan alltid hitta en produkt som klarar sin uppgift. Limträ kan även fås i långa längder vilket är en stor tillgång. Jag väljer material efter funktion, behov och kundkrav. Väldigt ofta är limträ ett utmärkt val för sin uppgift. Limträ är formbart och lätt att bearbeta på byggarbetsplatsen, det är möjligt att få det färdiganpassat från limträtillverkare och motstår dessutom brand väldigt bra. Känslan när du tar på trä är mycket mer positiv jämfört med om du tar på stål eller betong. Trä är ett vackrare och betydligt mer sinnligt material. Vi har använt limträ i många projekt, bland annat Copperhill Mountain Lodge i Åre och Ulls hus i Uppsala. I båda fallen har vi arbetat med grova dimensioner och stora längder. Vi har använt limträ synligt och därmed tillfört känsla och ett mycket attraktivt utseende till byggnaden.
 

Elzbieta Lukaszewska, teknologie doktor och konstruktör, Sweco AB.
År 2000 kom jag till Luleå tekniska universitet som utbytesstudent och valde då en kurs om limträkonstruktioner. Tre år senare påbörjades min riktiga ”utbildningsresa” inom limträets värld då jag blev doktorand i träbyggnadsgruppen på samma universitet. Idag jobbar jag som uppdragsledare och konstruktör i varierande typer av projekt, bland annat stora ombyggnadsprojekt av kulturhistoriska byggnader. Som konstruktör måste jag förstås ha kunskap om alla material och välja det som passar för varje specifikt projekt. Jag föreslår gärna limträ och även KL-trä, det nyaste träbaserade byggmaterialet, även i ombyggnadsprojekt för att förstärka och komplettera den befintliga stommen. Då kan man kombinera olika material för att utnyttja dess egenskaper på bästa sätt. Limträ och träbaserade byggmaterial är lätta att hantera i ombyggnadsprojekt, speciellt där man behöver ta hänsyn till laster i befintlig stomme. Mitt motto efter en internationell konferens blev att man kan projektera alla typer av konstruktioner med trä. Det krävs bara kunskap. Vi får allt fler förfrågningar gällande limträ- och KL-träkonstruktioner från såväl beställare som arkitekter och arbetar kontinuerligt med att skaffa oss mer kunskap på området. När man utformar byggnadskonst får inget lämnas åt slumpen.
 

Roberto Crocetti, professor vid avdelningen för konstruktionsteknik, Lunds tekniska högskola
Jag har jobbat mycket med limträkonstruktioner och har även undervisat en del om trä/limträ. Man kan göra mycket med limträ, till exempel forma materialet på olika sätt. Krökta former är ett exempel vilket är betydligt svårare och dyrare att göra med andra byggmaterial. Utöver att limträ är lätt att forma är det ett byggmaterial som samtidigt är både lätt och starkt. Och vackert! Dessutom får du ett bra brandmotstånd med limträ. Jag har däremot inget emot att kombinera limträ med andra byggmaterial som till exempel stål och/eller betong. Ett lyckat projekt där vi använde limträ som visar vilken potential limträ har är en fin träbro vid Vega nya pendeltågstation, Haninge kommun. Lyftet tog bara 45 minuter. Eftersom montagetiden var så kort blev det inga störningar för tågtrafiken. För att få fler att använda limträ behöver vi satsa mer på utbildning, framförallt på universitet, högskolor samt på arkitektskolor och arkitektkontor. Vi måste även satsa hårt på att göra snygga konstruktioner som får folk att häpna. Vi kan lära oss mycket om hur man bygger och framförallt hur man väljer snygga och effektiva detaljlösningar från länder som Schweiz, Österrike och Tyskland.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration