Flexibel kontorsbyggnad med unik identitet

ARTIKEL Kontorsbyggnad med fasadens konkava form inspirerad av det angränsande havet.

Den sex våningar höga kontorsbyggnaden Lumber 4 i norska Kristiansand är en rationell byggnad med stark identitet. Inspirationen till de gröna, konkava fasadelementen är hämtad från den böljande gröna Nordsjön alldeles utanför – och samtidigt en symbol för byggnadens hållbarhetsprofil.

I ett gammalt industriområde vid havet håller en ny stadsdel med bostäder, kontor och butikslokaler på att ta form i centrala Kristiansand. Här ligger också stadens första stora kontorsbyggnad av trä, Lumber 4. Och det är en byggnad som sticker ut. Fasaden består av ett böljande lapptäcke av gröna, konkava fasadelement som kragar ut ovanpå den rundade entrévåningen.

Exponerad bärande träkonstruktion

– Eftersom Nekkar, som är den största hyresgästen och ingår i samma koncern som beställaren Skeie eiendom, arbetar med grön energi ville vi skapa en expressiv fasad med träbaserad arkitektur som uttrycker att byggnaden är skapad för en ny, grönare tid. Genom att dra in den första våningen och göra den cirkelformad kunde vi få ett lättare uttryck, samtidigt som vi exponerar de bärande konstruktionerna och tydligt visar att dessa är gjorda i trä, säger Jørgen Tycho, ansvarig arkitekt hos Oslotre, som stått för både arkitektur och träkonstruktioner.

Att uppdraget gick till Oslotre bottnade i att beställaren läste en artikel om deras demonterbara kontorsbyggnad Hasletre i Oslo och blev intresserad.

– Då hade de redan projekterat en byggnad i stål och betong och undrade om vi kunde rita en träbyggnad på samma tomt, men som inte fick kosta mer än den andra byggnaden. Utgångspunkten var att den skulle uppfylla TEK-17, det vill säga grundkraven enligt norsk byggteknisk standard, berättar Jørgen Tycho.

Den bärande konstruktionen i Lumber 4 består av en pelar-balkkonstruktion med dubbla bjälkar och pelare av limträ. Pelarna går ända ner till nedersta våningen, där diagonala balkar hjälper till att ta upp krafterna. Mellan våningarna har man använt ett hybridbjälklag bestående av två tredjedelar KL-trä och en tredjedel betong. Betongen tar hand om de tryckkrafter som uppstår och träet om dragspänningarna.

Arkitekt Jørgen Tycho
» VI HAR BYGGT VÄLDIGT FLEXIBELT, BÅDE HORISONTELLT OCH VERTIKALT.«

– Det är en väldigt bra och kostnadseffektiv lösning som även hanterar brand och akustik och där man får det bästa av de båda materialen. Dessutom kan man hålla dimensionerna nere, och resultatet blir väldigt slanka konstruktioner. När vi använde det första gången var vi först i världen med att göra det i ett storskaligt bygge. Sedan dess har vi gjort det flera gånger och vet att det fungerar väl, säger Jørgen Tycho.

Väljer enbart trä där det är möjligt

Men han påpekar att Oslotre helst väljer enbart trä i de fall där det är möjligt.

– Här hade vi ett parkeringshus under huset som vi behövde förhålla oss till. Och spannet var så långt att det blev mer rationellt med ett hybridbjälklag än bara trä.

Även hissen och trapphuset som delas med den angränsande byggnaden är i stål och betong.

– Om de inte redan hade varit byggda hade vi gjort dem i massivträ – det kommer vi att göra med nästa byggnad som vi uppför i området. Men eftersom vi behövde göra på det viset här har vi låtit hissen och trappschaktet bidra till att stabilisera byggnaden, berättar han.

KL-trä och limträ i gran

Byggnadens bärande konstruktioner består av KL-trä och limträ i gran. Fasadelementen är av kärnfuru, målade med grön tjära.

– Vanligtvis brukar vi använda obehandlad kärnfuru som grånar med tiden. Här kommer den gröna färgen i stället att blekna. Men eftersom takfötterna ovanför de konkava elementen är raka kommer det att bildas mörkare halvcirklar under dem. På så vis blir fasaden bara mer dynamisk, expressiv och levande med åren, säger Jørgen Tycho.

Interiört är väggarna huvudsakligen klädda med vitpigmenterad granpanel, med undantag för vissa lättväggar i gips. Mellan våning tre och fyra finns också ett atrium med en invändig trappa av KL-trä.

– Vi har byggt väldigt flexibelt, både horisontellt och vertikalt. Det gör att man enkelt kan flytta på innerväggarna eller öppna upp mellan våningsplanen på det här viset, säger Jørgen Tycho.

Hyresgästen som huserar här är gröna energiföretaget Nekkar som flyttade in i mars förra året.

– Vi är väldigt nöjda med vårt nya kontor, inte minst med inneklimatet och akustiken. Kombinationen av träet och de ljusa mattorna skapar lugn och ro och en ombonad känsla. Och det är faktiskt fint med ventilationsrören i taket. När man bygger in taket med plattor blir det lätt lite sjukhuskänsla. Nu känns det mer industriellt, vilket passar bra med tanke på omgivningarna, säger Ole Falk Hansen, vd för Nekkar.

Förutom bottenplanet som hyrs ut till en möbelbutik består hela byggnaden av kontorslokaler. Merparten av hyresgästerna är techföretag, precis som Nekkar.

– Huset var uthyrt till 90 procent redan innan det var klart, och nu är det helt uthyrt. För närvarande är det fem hyresgäster, berättar Jørgen Tycho.

Fler fördelar med att bygga i trä

Själva byggprocessen gick med rekordfart som Magnus Homme Jortveit, projektledare för entreprenören VEF, påpekar. Det här är företagets andra stora träbyggnadsprojekt ihop med Oslotre.

– Projekteringsfasen tar lite längre tid när man jobbar i trä, men när man väl är i gång så är det en extremt effektiv och rationell process. I det här fallet tog det sex veckor att resa hela bygget på sex våningar. Om det hade varit stål och betong hade det säkert tagit fyra månader, konstaterar han.

Och det är inte enda fördelen.

– Våra medarbetare trivs mycket bättre när de får jobba med trä. Det blir mindre borrande, hamrande och oljud, färre störningar och behagligare klimat i stort. Även om vi inte har gjort några direkta mätningar så är min upplevelse att sjukfrånvaron minskat. Dessutom blir det mindre spill, säger Magnus Homme Jortveit.

En annan fördel som både han och Jørgen Tycho lyfter är hållbarhetsaspekten.

– Jämfört med ett traditionellt bygge har vi kunnat reducera koldioxidutsläppen med 53 procent, vilket bidragit till att byggnaden kunnat certifieras enligt BREEAM på nivån »mycket bra«, berättar Jørgen Tycho.

Nästa träbyggnad redan planerad

Just nu är han och kollegorna på Oslotre i full färd med nästa stora projekt för samma beställare och i samma stadsdel: Lumber 5. Den här gången handlar det om ett sju våningar högt kontorshus helt av trä och dubbelt så stort som Lumber 4. Byggstarten är planerad till våren och målet är att byggnaden ska vara färdigställd 2025.

– Jag tror att träarkitektur är framtidens arkitektur, där allt byggs i 3D-modeller, prefabriceras på fabriker och sedan sätts ihop på plats. På så vis får vi en byggmetod som är mycket mer precis, ger mindre svinn, har färre fel och är mycket snabbare. Vi ser redan nu att träbyggandet börjar bli väldigt konkurrenskraftigt jämfört med betong och stål. Och ännu bättre kommer det att bli. Träbyggande i industrialiserad form är fortfarande en relativt ung byggmetod – runt 25 år jämfört med 150 år för stål och betong, säger Jørgen Tycho.

För Oslotres del började historien 2010, som del av en KL-träfabrik. Jørgen Tycho berättar att KL-trä på den tiden hade dåligt rykte i Norge. Man sa att det hade många fel och var dyrt. Därför startade de ett arkitekt- och ingenjörsföretag för att lära sig att rita samt ett montagelag för att bygga.

– På det sättet lärde vi oss om allt som sker före och under produktionen, för felet låg inte i materialet. Trä har av naturen väldigt få fel. Problemet var att arkitekter och ingenjörer inte kunde rita i trä och att byggföretag inte kunde bygga i trä. Vår filosofi är att alla arkitekter och ingenjörer som jobbar hos oss ska vara ute på byggplatsen så att de förstår vad de ritar. När man väl är ute på plats blir det mycket mer tydligt vad som är logiskt och inte.

År 2015 sålde företaget fabriken med produktion av KL -trä för att helhjärtat satsa på arkitektur och konstruktion. Och det har gått bra.

– Trots konjunkturläget har vi mycket att göra och håller just nu på att anställa fler medarbetare, säger Jørgen Tycho.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration