Informationsbyggnad Borlänge

Typ: Byggnader med stor spännvid
Antal våningar: 1
Kommun: Borlänge
Byggyta: 100
Produktionsår: 2002
Arkitekt: Hidemark & Stintzing Arkitekter AB genom Jacob Hidemark och Martin Stintzing, arkitekter SAR/MSA 
Konstruktör: Krister Berggren Byggkonsult AB genom Krister Berggren och Assar Legerstam 
Entreprenör: NCC AB genom Gunnar Bruhn 
Byggherre: Borlänge kommun, Fastighetskontoret för Kulturnämndens räkning
 
Den faluröda kioskbyggnaden, vars ena långsida integrerats i ett långt plank, avgränsar parkeringen från den historiska miljön –det böljande tunet runt Ornäsloftet. Genom den omsorgsfulla placeringen skapas också ett nytt rumsligt sammanhang med de äldre byggnaderna på udden. Planlösningen är ytsnål och effektiv, och interiören rymmer många välstuderade lösningar. Exteriören är medvetet lågmäld och lyckas skickligt balansera mellan en ödmjuk anpassning till platsens kulturhistoriska betydelse och eget uttryck. Byggnaden visar på ett stort träbyggnadskunnande.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration